Ændring i aktiekapital og stemmerettigheder i Matas A/S

Matas A/S
Ændringer i aktiekapital og stemmer

Ændring i aktiekapital og stemmerettigheder i Matas A/S

Selskabsmeddelelse 11/2013

Allerød, 2013-06-28 17:12 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Under henvisning til
bekendtgørelse nr. 657 af 22. juni 2012 om udstederes oplysningsforpligtelser §
6 skal det hermed oplyses, at selskabets samlede nominelle aktiekapital udgør
kr. 101.949.510 fordelt på aktier á kr. 2,50, svarende til i alt 40.779.804
stk. aktier og 40.779.804 stemmer. 

Som beskrevet i prospektet, der blev offentliggjort af Matas A/S den 13. juni
2013 er ændringen i aktiekapitalen og stemmerettighederne et resultat af en
omstrukturering af aktiekapitalstrukturen den 4. juni 2013 som led i
forberedelsen til børsintroduktionen af selskabets aktier. Omstruktureringen af
aktiekapitalstrukturen omfattede en sammenlægning af de to hidtidige
aktieklasser til én og afskaffelse af de til præferenceaktierne tilknyttede
præferencerettigheder samt udstedelse af fondsaktier for et nominelt beløb på i
alt DKK 261.409 og gennemførelse af et omvendt aktiesplit, som ændrede den
nominelle værdi pr. aktie fra DKK 0,10 til DKK 2,50. 


Forespørgsler

Lars Vinge Frederiksen, formand for bestyrelsen, tlf. 48 16 55 55

Terje List, administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74Om Matas

Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og
sundhedsprodukter. Siden selskabet blev stiftet i 1949 som en sammenslutning af
selvstændigt ejede butikker, har det opnået stor anerkendelse for sin
professionelle rådgivning og gode kundeservice og har udnyttet dette til at
skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. Matas har et karakteristisk
one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed,
sundhed, husholdning og personlig pleje. Selskabet har mere end 2.400
medarbejdere, og omsætningen for regnskabsåret 2012/13 udgjorde DKK 3.200 mio.