Afslutning af stabiliseringsperioden

Matas A/S
Selskabsmeddelelse

Afslutning af stabiliseringsperioden

Selskabsmeddelelse 16/2013

Allerød, 2013-07-18 20:51 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES,
DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA,
AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN 

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 6 af 28. juni 2013 om
stabiliseringsperiodens begyndelse oplyser Matas A/S hermed, at Morgan Stanley
& Co International Plc, der var stabiliseringsagent i forbindelse med udbuddet
og optagelsen til handel og officiel notering af aktier i Matas A/S på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S, har meddelt Matas A/S, at stabiliseringsperioden er
afsluttet før tid, og at der er foretaget nedenstående
stabiliseringstransaktioner i relation til Matas A/S aktier i
stabiliseringsperioden, der løb fra 28. juni 2013 og frem til 17. juli 2013.
Ingen yderligere stabiliseringshandler har fundet eller vil finde sted. 

Stabilisering blev foretaget på følgende datoer inden for følgende intervaller:Dato:       Laveste kurs:  Højeste kurs:

3 July 2013  DKK 115     DKK 115

4 July 2013  DKK 115     DKK 115

5 July 2013  DKK 115     DKK 115

Forespørgsler

Investorer:

Jesper Breitenstein, Investor Relations, tlf. 27 80 76 75

Presse:

Henrik Engberg Johannsen, informationschef, tlf. 21 71 24 74

Om Matas

Matas er Danmarks største detailforhandler inden for skønheds- og
sundhedsprodukter. Siden selskabet blev stiftet i 1949 som en sammenslutning af
selvstændigt ejede butikker, har det opnået stor anerkendelse for sin
professionelle rådgivning og gode kundeservice og har udnyttet dette til at
skabe en af Danmarks bedst kendte detailkæder. Matas har et karakteristisk
one-stop butikskoncept, der dækker en bred vifte af behov inden for skønhed,
sundhed, husholdning og personlig pleje. Selskabet har mere end 2.400
medarbejdere, og omsætningen for regnskabsåret 2012/13 udgjorde DKK 3.200 mio. Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
udleveres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets territorier
og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia) (“USA”)),
Australien, Canada eller Japan. Dette dokument udgør ikke og er ikke en del af
et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA,
Australien, Canada eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant
tilbud eller en sådan opfordring ville være ulovlig. Matas A/S’ værdipapirer er
ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933
(“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre der sker
registrering, eller i medfør af en fritagelse eller i en transaktion, der ikke
er underlagt registreringskravene i Securities Act. 

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, der har gennemført
Prospektdirektivet, er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene
til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for
fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder
kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret
i den pågældende EØS-medlemsstat. 

Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien,
2) “investment professionals” omfattet af Article 19(5) i U.K. Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den Britiske
Bekendtgørelse”) eller 3) “high net worth entities” omfattet af Article
49(2)(a) til (d) i Den Britiske Bekendtgørelse (de personer, der beskrives i
ovenstående pkt. 1) til 3), betegnes under ét “relevante personer”).
Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve
sådanne værdipapirer vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer,
der ikke er relevante personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på
denne meddelelse og dens indhold.