Afsluttende transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Matas A/S
Erhvervelse eller afhændelse af egne aktier

Afsluttende transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse 50 2016/17

Allerød, 2017-02-24 10:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ bestyrelse har, jf.
selskabsmeddelelse nr. 15 fra den 30. august 2016, besluttet at igangsætte et
aktietilbagekøbsprogram i henhold til bestemmelserne i artikel 5 i
EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og
forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne. 

Programmet blev igangsat med henblik på at annullere tilbagekøbte aktier. I
løbet af aktietilbagekøbsprogrammet, der blev igangsat 1. september 2016 og
blev afsluttet 23. februar 2017, har Matas tilbagekøbt aktier for et beløb på
DKK 150 mio. 

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 17. februar 2017 – 23.
februar 2017 foretaget følgende transaktioner: Handelsdag                Antal    Gennemsnitlig  Beløb, DKK
                     aktier    købspris, DKK       
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
17. februar 2017             3.000       105,09   315.270
20. februar 2017             3.000       104,50   313.500
21. februar 2017             10.000       105,34  1.053.400
22. februar 2017             8.000       104,88   839.040
23. februar 2017             7.750       104,73   811.658
                                        
Akkumuleret under programmet de     31.750       104,97  3.332.868
 seneste 5 handelsdage                             
Totalt akkumuleret under programmet  1.395.238       107,51 149.997.144
 siden 1. september 2016                            
--------------------------------------------------------------------------------Matas har herefter i alt købt 1.395.238 egne aktier siden den 1. september 2016
og ejer 1.657.186 egne aktier svarende til 4,22% af selskabets samlede
aktiekapital. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsenMatas A/S