Afsluttende transaktioner i henhold til Matas’ aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse nr. 29 2021/22
Allerød den 4. januar 2022


Afsluttende transaktioner i henhold til Matas’ aktietilbagekøbsprogram


Matas igangsatte et aktietilbagekøbsprogram den 24. august 2021 som beskrevet i selskabs-meddelelse nr. 9. Matas vil købe egne aktier for op til DKK 75 mio., og der kan maksimalt købes 850.000 aktier i perioden fra 24. august til senest 31. december 2021.

Aktietilbagekøbet er igangsat i overensstemmelse med udmeldingerne i årsrapporten for 2020/2021 og i henhold til bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve egne aktier, som blev vedtaget på Matas’ generalforsamling den 29. juni 2021. Aktietilbagekøbet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning 596/2014 (Markedsmisbrugsforordningen) og Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (Safe Harbour Forordningen).

I perioden 30. august til og med 31. december 2021 er nedenstående transaktioner gennemført:

HandelsdagAntal aktier Gns. handelsprisBeløb DKK
89: 27. december 20211.500121,06181.590
90: 28. december 2021743122,5491.047
91: 29. december 20211.288122,25157.458
92: 30. december 2021600123,2173.926
Samlet for handelsdage 89-924.131122,01504.023
Samlet for handelsdage 1-92618.001121,36    75.000.596

Efter ovenstående transaktioner ejede Matas i alt 626.585 Matas aktier svarende til 1,64% af det totale antal på 38.291.492 Matas aktier ultimo 31. december 2021.

Handelsdetaljerne for hver enkelt transaktion under aktietilbagekøbsprogrammet er medsendt og kan tillige findes på investor.matas.dk.


Kontaktperson

Anders Skole-Sørensen
CFO, tlf. 21 71 24 51