Årsrapport 2013/14

Matas A/S
Årsrapport

Årsrapport 2013/14

Selskabsmeddelelse 3 2014/15

Allerød, 2014-06-04 08:01 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. april 2013 – 31. marts
2014. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Vi er glade for at kunne aflægge vores
første årsrapport som børsnoteret selskab med et driftsresultat lidt bedre end
ventet. I et år med et fortsat afdæmpet detailhandelsmarked er vi ligeledes
tilfredse med at kunne levere en like-for like vækst på 3,4%. Gode resultater,
der er skabt gennem et stærkt engagement i alle led af organisationen. ” 


(DKK mio.)               Helår    Helår     Q4     Q4
                   2013/14   2012/13  2013/14  2012/13
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
Nettoomsætning             3.345    3.200    744    729
Bruttoresultat             1.541    1.471    355    345
Resultat af primær drift         464     456     88     81
Justeret EBIT (EBITA)           571     548    109    104
Justeret EBIT margin (EBITA       17,1%    17,1%   14,6%   14,3%
 margin)                                    
Årets resultat              249     263     4     45
Justeret resultat efter skat       374     336     62     63
Pengestrøm fra primær drift        674     617    259    184
Resultat pr. aktie, DKK         6,12     6,45    0,10    1,10
Udbytte pr. aktie (foreslået),      5,50      -     -     -
 DKK                                      
--------------------------------------------------------------------------------Forventninger til 2014/15

 -- Omsætningen forventes at blive på omkring DKK 3,5 mia. baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på 2-3% efter hensyntagen til en
   negativ kalendereffekt.
 -- EBITA margin forventes realiseret på niveau med 2013/14 der udgjorde 17,1%.


Investor-telekonference
Der afholdes telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 4. juni
kl. 10:00. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere: 

Danmark +45 32 72 80 18 
UK    +44 1452 555 131
US    +1 866 682 8490 

Telefonkonferencen og præsentation samt yderligere information vil være
tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. 

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 30. juni 2014 kl. 16:00 i
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Med venlig hilsen

Matas A/SFor yderligere information kontakt venligst:

Jesper Breitenstein     Henrik Engberg Johannsen
Head of Investor Relations Informationschef    
+45 27 80 76 75       +45 21 71 24 74     
                          

Matas A/S Rørmosevej 1 Postboks 222 3450 Allerød Tlf.: 48 16 55 55 Fax: 48
                  16 55 00

   E-mail: [email protected] www.matas.dk CVR-nr. 27 52 84 06 side 1 af 1