Årsrapport 2014/15

Matas A/S
Årsrapport

Årsrapport 2014/15

Selskabsmeddelelse 7 2015/16

Allerød, 2015-05-28 07:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. april 2014 – 31. marts
2015. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Vi er glade for at kunne aflægge en
årsrapport med en omsætning og et driftsresultat på linje med de udmeldte
forventninger. Det var specielt positivt at kunne levere en like-for-like vækst
på 3,7% i 4. kvartal 2014/15 i et fortsat svært marked. Med de gode resultater
og et fortsat fokus på at implementere vores strategiske initiativer, står
Matas fortsat stærkt som den førende cross channel detailkæde på det danske
marked. ” 


(DKK mio.)             2014/15 2013/14 Q4 2014/15 Q4 2013/14
----------------------------------------------------------------------------
                                      
Nettoomsætning            3.433  3.345     772     744
Bruttoresultat            1.595  1.541     355     355
Resultat af primær drift        526   464     100     88
EBITA                  602   571     119     109
EBITA margin             17,5%  17,1%    15,4%    14,6%
Årets resultat             340   249     63      4
Justeret resultat efter skat      398   374     77     62
Pengestrøm fra primær drift       621   674     111     259
Resultat pr. aktie, DKK        8,39   6,12    1,57    0,10
Udbytte pr. aktie (foreslået), DKK   5,80   5,50      -      -
----------------------------------------------------------------------------


Forventninger til 2015/16

 -- Omsætningen forventes at blive på omkring DKK 3,5 mia. baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på ca. 2% efter hensyntagen til en
   negativ kalendereffekt.
 -- EBITA margin forventes realiseret i niveauet 17,0-17,5%.


Investor-telekonference
Der afholdes telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 28.
maj kl. 10:00. Telefon­konferencen vil være tilgængelig via Matas’ investor
hjemmeside: investor.matas.dk og følgende numre: 

Danmark:      32 71 16 59
UK:           +44 20 3427 1912
US:           +1 646 254 3360


Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. juni 2014 kl. 16:00 i
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Med venlig hilsen

Matas A/S

Kontakter                                   
Terje List            Jesper Breitenstein             
Adm. direktør, tlf. 48 15 55 55  Head of Investor Relations, tlf. 48 16 55 48
                                       
Anders T. Skole-Sørensen     Henrik Engberg Johannsen          
Finansdirektør, tlf. 48 16 56 04 Information manager, tlf. 21 71 24 74