Årsrapport 2015/16

Matas A/S
Årsrapport

Årsrapport 2015/16

Selskabsmeddelelse 7 2016/17

Allerød, 2016-05-27 07:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. april 2015 – 31. marts
2016. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”2015/16 og i særdeleshed fjerde kvartal har
omsætningsmæssigt været udfordrende for Matas. Det er derfor glædeligt at den
svage udgang på regnskabsåret specielt i marts blev mere end opvejet af en god
start på det nye regnskabsår, således at marts og april samlet set havde
positiv omsætningsvækst. At vi trods de svære betingelser for helåret 2015/16
har fastholdt omsætning, indtjening og likviditetsskabelse på et højt niveau,
betyder at vi planlægger igangsættelse af et forøget aktietilbagekøbsprogram
allerede i regnskabsårets andet kvartal. Med udviklingen af en række nye
strategiske initiativer, hvoraf nogle igangsættes allerede i 1. halvdel af
2016/17 ser vi positivt på nye vækstmuligheder i 2016/17 ”. (DKK mio.)             2015/16 2014/15 Q4 2015/16 Q4 2014/15
----------------------------------------------------------------------------
                                      
Nettoomsætning            3.426  3.433     765     772
Bruttoresultat            1.605  1.595     364     355
Resultat af primær drift        514   526     82     100
EBITA                  590   602     101     119
EBITA margin             17,2%  17,5%    13,2%    15,4%
Periodens resultat           365   340     54     63
Justeret resultat efter skat      423   398     69     77
Pengestrøm fra primær drift       749   621     136     111
Resultat pr. aktie, DKK        9,17   8,39    1,41    1,57
Udbytte pr. aktie (foreslået), DKK   6,30   5,80      -      -
----------------------------------------------------------------------------Forventninger:

De finansielle forventninger til koncernen i 2016/17 er følgende:

§ Omsætningen forventes underliggende at vokse med en like-for-like vækst på
ca. 1-3 % efter hensyntagen til en positiv kalendereffekt. 

§ EBITA marginen forventes realiseret i underkanten af 17%.

§ Investeringer forventes realiseret omkring DKK 90 - 100 mio. kr. (eksklusive
overtagelse af butikker). 

Telekonference:

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 27. maj kl.
10:00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’
investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af
investorer og analytikere: DK:            +45 32 71 16 59

UK:            +44(0)20 3427 1904

US:            +1 212 444 0895

Event kode:      8347186Ring venligst 5-10 minutter før telefonkonferencen begynder.Link til webcast: http://edge.media-server.com/m/p/x4ttj86gGeneralforsamling:

Den ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 29. juni 2016 kl. 16:00 i
Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V. Kontaktpersoner:

Terje List                              Søren
Mølbak 

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55              Head of Investor
Relations, tlf. 48 16 55 48 Anders T. Skole-Sørensen                Henrik Engberg Johannsen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55             Informationschef,
tlf. 21 71 24 74