Årsrapport 2017/18 – Matas indfrier forventningerne og lancerer vækststrategien ”Et fornyet Matas”

Selskabsmeddelelse 01 2018/19
Allerød den 30. maj 2018

 

Årsrapport 2017/18

Matas indfrier forventningerne og lancerer vækststrategien ”Et fornyet Matas”

Bestyrelsen for Matas A/S har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 1. april 2017-31. marts 2018.

Matas leverede et resultat på 459 mio. kr. (EBITA før særlige poster som i 2017/18 udgjorde 13 mio. kr.), hvilket var i toppen af de justerede forventninger på 445-460 mio. kr. Bestyrelsen indstiller, at der på baggrund af årets resultater udbetales et udbytte på DKK 6,30 pr. aktie”, siger adm. direktør Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter:

”Tallene taler deres eget tydelige sprog og bekræfter, at Matas må gå nye veje for at vende udviklingen. Vi tog derfor i det forgangne år fat på at forandre virksomheden. Vi har lukket tabsgivende aktiviteter og frigjort ressourcer til vores digitale forretning. Samtidig har vi opdateret vores strategi for at genstarte væksten og sikre et tilfredsstillende resultatniveau på langt sigt. ”

Gregers Wedell-Wedellsborg afslutter med: ”Vi ser frem til at fremlægge vores opdaterede strategi, ”Et fornyet Matas”. Strategiens mål er at vende de seneste års udvikling, hvor Matas har oplevet stagnerende omsætning og vigende indtjening. Strategien indebærer øgede investeringer i vækst, hvilket slår igennem på vores finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19”.

(DKK mio.)2017/182016/17Q4 2017/18Q4 2016/17
     
Nettoomsætning3.419 3.463 757 779 
Bruttoresultat1.549 1.612 342 361 
Resultat af primær drift369 475 35 83 
EBITDA535 620 82 122 
EBITDA margin15,6% 17,9% 10,8% 15,7% 
EBITA472 551 56 102 
EBITA margin13,8% 15,9% 7,4% 13,1% 
Periodens resultat280 339 32 53 
Justeret resultat efter skat356 398 47 67 
Pengestrøm fra driftsaktivitet384 483 6 73 

Finansielle forventninger

Koncernen har følgende finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19:

  • Uændret niveau for den underliggende omsætning i forhold til i 2017/18 (like-for-like vækst på mellem -1 og 1%).
  • EBITDA margin på mere end 14,5%.
  • Et niveau for CAPEX på mellem DKK 110 og 130 mio.

Finansielle ambitioner

Koncernen har følgende finansielle ambitioner frem mod 2022/23 som følge af strategien ”Et fornyet Matas”:

  • En samlet omsætning på mellem 3,7 og 3,9 mia. kr. drevet af øget onlinehandel, opgradering af butikskonceptet og løbende tilpasning af butiksnetværket. Der ventes positiv underliggende vækst (like-for-like) senest fra regnskabsåret 2020/21.
  • En EBITDA margin på mere end 14% i slutningen af strategiperioden (beregnet med udgangspunkt i de p.t. gældende IFRS regler (effekt af IFRS16 ikke medregnet)).
  • Et gennemsnitligt årligt niveau for CAPEX på mellem 120 og 140 mio. kr. med en overvægt af investeringerne foretaget i strategiperiodens første tre år.
  • En gearing på et niveau mellem 2,5 og 3 (nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA) i strategiperioden.

Kapitalmarkedsdag

Matas afholder Kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere den 30. maj 2018 kl. 10.00, hvor strategien ”Et fornyet Matas” uddybes. Præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk.

Telekonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 30. maj 2018 kl. 15.30. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:                       +45 35 15 81 21
UK:                       +44 (0) 330 336 9411
US:                       +1 323 794 2094
Event kode:           9332961

Ring venligst 5-10 minutter før telefonkonferencen begynder.

Link til webcast: https://edge.media-server.com/m6/p/iuxhaasn

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48
                                                                                                                

 

Vedhæftet fil