Årsrapport 2018/19 – Matas indfrier resultatforventningerne, køber Kosmolet A/S og øger som planlagt investeringerne

Selskabsmeddelelse 02 2019/20 – Intern viden
Allerød den 28. maj 2019

 

Årsrapport 2018/19

Matas indfrier resultatforventningerne, køber Kosmolet A/S og øger som planlagt investeringerne
Bestyrelsen for Matas A/S har i dag behandlet og godkendt regnskabet for 4. kvartal 2018/19 samt årsrapporten for 1. april 2018 til 31. marts 2019.

4. kvartal viste en samlet fremgang i omsætningen på 7,6%, en underliggende omsætningsvækst (like-for-like) på 2,1% og en forbedret indtjening (EBITDA før særlige poster).  

Årets sidste kvartal viste en fremgang i de finansielle resultater. Toplinjen vokser drevet af såvel tilkøbet af Firtal som af vores eksisterende forretning. Samtidig fastholder vi for hele året 2018/19 en sund og stabil indtjening til trods for betydelige investeringer i fremtidig vækst og indtjeningsevne”, siger Matas’ administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg

Firtal Group, som Matas købte i november 2018, udvikler sig efter planen, og salget på matas.dk er vokset med over 50% det seneste år. Samlet set betyder det, at Matas-koncernens onlinesalg udgjorde 11% af den samlede omsætning i regnskabsårets sidste kvartal mod 4% i samme kvartal sidste år.

For hele regnskabsåret 2018/19 opnåede Matas et resultat (EBITDA før særlige poster) på DKK 549 mio., hvilket var marginalt under resultatet for 2017/18 på DKK 555 mio. Omsætningen udgjorde DKK 3.541 mio., svarende til en vækst på 2,2% i forhold til året før, med en underliggende omsætningsvækst på 0,5% (like-for-like). EBITDA marginen før særlige poster var 15,5% mod 16,0% året før, primært som følge af øgede omkostninger til digitalisering. Resultaterne levede således op til de opjusterede forventninger for helåret, der blev præciseret i forbindelse med regnskabet for 3. kvartal 2018/19.

(DKK mio.)2018/192017/184. kvartal 2018/194. kvartal 2017/18
     
Nettoomsætning3.5413.465828769
Bruttoresultat1.5891.549377342
Resultat af primær drift3633694935
EBITDA5305359382
EBITDA før særlige poster5495559684
Periodens resultat2632803332
Justeret resultat efter skat3433565347
     
Pengestrøm fra driftsaktivitet451384456
     
EBITDA margin15,0%15,4%11,2%10,6%
EBITDA margin før særlige poster15,5%16,0%11,6%10,9%
Omsætningsvækst2,2%-1,3%7,6%-2,7%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)0,5%-1,4%2,1%-2,6%
 

 
    

Nyt opkøb styrker Matas’ portefølje af egne brands
Matas har i dag indgået en aftale om køb af Kosmolet A/S, som står bag det succesrige danske makeup-brand, Nilens Jord. Nilens Jord er det mest efterspurgte danske makeup-brand i Matas og har en allergivenlig og bæredygtig profil.

”Med købet af Nilens Jord tilføjer vi et af de bedst sælgende makeup-brands til vores portefølje af egne brands, og får samtidig en succesfuld virksomhed med en sund økonomi og en kompetent organisation ind i familien” siger administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Idet Matas allerede i dag markedsfører Nilens Jord, har opkøbet kun en beskeden effekt på omsætningen, men ventes at styrke Matas’ indtjening (målt som EBITDA) med op til 25 mio. kr. årligt efter integrationen er tilendebragt. Der ventes særlige poster i niveauet DKK 5 mio. for 2019/20.

Matas betaler DKK 145 mio. for Kosmolet A/S, heraf 10 mio. kr. i Matas aktier. Der er endvidere indgået en earn-out aftale på op til DKK 20 mio.

Købet er betinget af en bekræftende due-diligence, som ventes afsluttet i juni 2019.

Udbytte
Bestyrelsen indstiller, at der på baggrund af årets resultat, købet af Firtal Group og det forventede køb af Kosmolet A/S samt de finansielle forventninger til 2019/20, betales et udbytte på DKK 3,00 pr. aktie.

Matas øger investeringerne
”Vores strategi ”Et fornyet Matas” er kommet godt fra start og viser de første positive takter. Men forandringerne i detailhandlen vil fortsætte, og vi forventer skærpet konkurrence. Derfor øger vi som planlagt vores investeringer med det mål, at Matas også fremover er kundernes førstevalg – uanset, om de handler i en fysisk butik eller på nettet” siger administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Det kommende år vil Matas opruste yderligere på den digitale front med hurtigere levering, udvidelse af sortimentet med nye brands, bedre kunderådgivning på nettet og abonnementsløsninger, som kan gøre kundernes liv nemmere.

Samtidig vil Matas sætte mere tempo på moderniseringen af butikkerne og tilpasningen af butiksnettet. Siden marts 2019 har Matas testet det fremtidige butikskoncept, Matas Life. Indtil videre er 9 butikker blevet opgraderet til det nye koncept, og Matas planlægger at fortsætte udrulningen af Matas Life i 2019/20 med mindst 30 steder mere. Det vil ske i form af moderniseringer og sammenlægninger af en række mindre butikker til større og mere attraktive enheder.

Det planlagte investerings- og aktivitetsniveau betyder, at Matas nu forventer, at væksten i den underliggende omsætning (like-for-like) vil forblive positiv allerede fra regnskabsåret 2019/20. Som følge af den digitale oprustning og øgede omkostninger til væksttiltag forventes EBITDA marginen før særlige poster at blive lavere i 2019/20 end i 2018/19.

Finansielle forventninger
Koncernen har følgende finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20, inkl. helårseffekt af Firtal Group og opkøbet af Kosmolet A/S fra closing:

  • En samlet omsætningsvækst på mellem 3,5 og 6,5%
  • En underliggende omsætningsvækst (like-for-like) på mellem 0,5 og 2,5%
  • En EBITDA margin før særlige poster mellem 14 – 15% (før effekt af IFRS 16)
  • Et niveau for CAPEX, på mellem DKK 200 og 220 mio.
  • Forventede investeringer på DKK 145 mio. for Kosmolet A/S, heraf DKK 10 mio. i Matas aktier

Det bemærkes, at IFRS 16 effekten på EBITDA marginen ventes at være en stigning på omkring 4 %-point. Derudover vil IFRS 16 medføre en teknisk forøgelse af Matas’ gæld på DKK 950 mio., mens aktiverne stiger med et tilsvarende beløb.

Finansielle ambitioner
Koncernen præciserer de finansielle ambitioner frem mod 2022/23:

  • En samlet omsætning i 2022/23 på omkring DKK 4 mia.
  • En positiv underliggende omsætningsvækst (like-for-like) i perioden frem mod 2022/23 (revideret). Tidligere: Der ventes positiv underliggende vækst (like-for-like) senest fra regnskabsåret 2020/21.
  • En EBITDA margin før særlige poster på mere end 14% i slutningen af strategiperioden (før effekt af IFRS 16).
  • Et gennemsnitligt årligt niveau for CAPEX, på mellem DKK 120 og 140 mio. med en overvægt af investeringerne foretaget i strategiperiodens første tre år.
  • En gearing (før effekt af IFRS 16) på et niveau mellem 2,5 og 3 (nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster). Gearingen bør ikke materielt overstige 3 i længere perioder (præciseret).

Telekonference
Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 28. maj 2019 kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:                       +45 32 72 80 42
UK:                       +44 (0) 844 571 8892
US:                       +1 631 510 7495
Event kode:           8298779

Ring venligst 5-10 minutter før telefonkonferencen begynder.

Link til webcast: https://edge.media-server.com/m6/p/2iiwxefc

Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 27. juni 2018 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. +45 48 16 55 55

Anders T. Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. + 45 48 16 55 55

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs, tlf. +45 48 16 55 48

Klaus Fridorf                                                                                            
Kommunikationschef, tlf. +45 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden
Denne meddelelse indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas-koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne meddelelse. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i meddelelsen. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil