CORRECTION: Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 125 mio.

Matas A/S
Aktietilbagekøb

CORRECTION: Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 125 mio.

Selskabsmeddelelse 16 2015/16

Allerød, 2015-11-19 09:09 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Rettelse: Der var i
meddelelsen angivet forkert tidspunkt for afslutningen af
aktietilbagekøbsprogrammet. Den korrekte dato er 18. maj 2016, og ikke 18. maj
2015 som oprindeligt anført. Korrigeret meddelelse er vedlagt: Bestyrelsen har besluttet at udnytte bemyndigelsen til køb af selskabets egne
aktier givet på generalforsamlingen den 24. juni 2015. Bemyndigelsen tillader
Matas at købe op til 10% af selskabets kapital. Inden opstarten af dette
program udgør beholdningen af egne aktier 294.930 stk. svarende til 0,7% af den
samlede aktiekapital. Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes for at tilpasse selskabet
kapitalstruktur og reducere virksomhedens kapital, og vil løbe i perioden fra
og med den 19. november 2015 til og med senest den 18. maj 2016. I denne
periode vil Matas købe aktier til en værdi på DKK 125 mio. efter bestemmelserne
i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22 december 2003, også kaldet
”Safe Harbor” reglerne, der sikrer, at selskabet er beskyttet mod overtrædelse
af insiderlovgivningen i forbindelse med tilbagekøbet. Matas har valgt Danske Bank til at forestå aktietilbagekøbet. Danske Bank vil i
henhold til separat aftale med Matas købe aktier og træffe sine
handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra Matas, og inden for
følgende rammer:  -- Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier svarende til en værdi på DKK 125
   mio., og der kan maksimalt købes 1.600.000 aktier svarende til 4,0% af
   Matas’ aktiekapital.
 -- Aktier købt under tilbagekøbsprogrammet må ikke blive erhvervet til en
   kurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste
   uafhængige handel på NASDAQ Copenhagen og (ii) det højeste foreliggende
   uafhængige bud på NASDAQ Copenhagen på handelstidspunktet.
 -- Der kan maksimalt på en enkelt handelsdag blive købt aktier tilbage for en
   værdi, der svarer til 25% af den gennemsnitlig daglige mængde af selskabets
   aktier handlet på NASDAQ Copenhagen for de 20 handelsdage, der går forud
   for købstidspunktet.

Matas vil offentliggøre antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi i
henhold til lovgivningen og reglerne for NASDAQ Copenhagen. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. Med venlig hilsen

Matas A/S