Correction: Matas delårsrapport 1. kvartal 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 08 2022/23
Allerød den 17. august 2022

Delårsrapport – 1. kvartal 2022/23

(1. april – 30. juni 2022)


Stigende kundetrafik sikrer Matas vækst i omsætning og indtjening

 • Omsætningen steg med 3,2% til DKK 1.054 mio. i 1. kvartal 2022/23.
 • EBITDA før særlige poster steg med 3,1% til DKK 192 mio. med en uændret EBITDA-margin før særlige poster på 18,2%.
 • Resultat efter skat steg med 27,7% til DKK 69,1 mio. primært som følge af faldende afskrivninger, da Matas’ brand nu er fuldt afskrevet.
 • Matas fastholder forventningerne til regnskabsåret 2022/23.

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg, udtaler:

”Vi glæder os over, at Matas voksede i første kvartal, fordi kunderne handlede hyppigere på tværs af alle vores kanaler. Vores strategi er at tilbyde kunderne et større og større sortiment. Vi lancerede derfor 21 nye brands i kvartalet, og udvidede sortimentet inden for både sundhed og skønhed med tusindvis af nye produkter.

Samtidig har vi øget værdien af Club Matas’ medlemskaber ved at tilbyde flere medlemsfordele og nem shopping via Club Matas app’en til vores 1,7 millioner Club Matas medlemmer og vores 58.000 Club Matas Plus-abonnenter.”Hovedpunkter for 1. kvartal 2022/23

 • Matas realiserede i 1. kvartal af 2022/23 en samlet omsætning på DKK 1.053 mio., mod DKK 1.021 mio. i samme kvartal sidste år, svarende til en vækst på 3,2%. Detailsalget steg med 2,9% til DKK 1.029 mio., mens det underliggende salg (like for like) også steg med 2,9%.
 • Omsætningen steg i alle salgskanaler. Salget i de fysiske butikker havde størst absolut fremgang med DKK 28 mio., mens engrossalget steg relativt mest med 16% i kvartalet. Salget online blev fastholdt på det høje niveau fra Q1 2021/22.
 • Kundetrafikken udviklede sig positivt, og antallet af transaktioner steg med 8,3% til 5,5 mio. transaktioner, mens den gennemsnitlige basket size faldt med 4,7% til DKK 187 pr. transaktion.
 • Bruttoresultatet for 1. kvartal 2022/23 udgjorde DKK 466 mio. mod DKK 453 mio. i samme kvartal året før. Bruttomarginen for 1. kvartal 2022/23 blev realiseret med 44,2% i forhold til 44,4% året før som følge af ændringer i produktmixet og lanceringen af nye brands.
 • EBITDA før særlige poster udgjorde DKK 192 mio., og EBITDA-marginen før særlige poster var 18,2%, hvilket var uændret i forhold til 1. kvartal 2021/22.
 • De samlede af- og nedskrivninger faldt med DKK 19 mio. til DKK 89 mio. i 1. kvartal 2022/23. Matas’ brand med en oprindelig værdi på ca. DKK 1,1 mia. blev fuldt afskrevet i løbet af 4. kvartal 2021/22, hvilket medførte et fald i afskrivningerne på DKK 18 mio. i 1. kvartal.
 • Periodens resultat efter skat blev DKK 69 mio. mod DKK 54 mio. i 1. kvartal 2021/22.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 145 mio. i 1. kvartal 2022/23 i forhold til DKK 88 mio. i samme kvartal året før.
 2022/232021/22Ændring
(DKK mio.)1. kvt.1. kvt.i procent
    
Omsætning1.053,51.021,33,2%
Bruttoresultat466,1453,12,9%
EBITDA før særlige poster191,5185,73,1%
EBIT97,678,025,1%
Resultat efter skat69,154,127,7%
Frie pengestrømme98,6-5,4 
Underliggende omsætningsvækst (like for like)2,9%5,9% 
Bruttomargin44,2%44,4% 
EBITDA-margin før særlige poster18,2%18,2% 
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster1,92,1 


Videokonference
Matas afholder videokonference for investorer og analytikere onsdag den 17. august kl. 10.00. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 78 76 84 90

UK: +44 203 769 6819

US: +1 646 787 0157

PIN-kode for alle lande: 915912

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/2022q1


Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Per Johannesen Madsen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Frederikke Linde
Chef for Investor Relations, tlf. 60 62 60 87


Udsagn om fremtiden
Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af sundhedstiltag, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.