Delårsrapport – 1. halvår 2013/14

Matas A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport – 1. halvår 2013/14

Selskabsmeddelelse 31/2013

Allerød, 2013-11-27 07:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Omsætningen i Matas voksede
1. halvår 2013/14 med 4,4% til 1.582,1 mio. kr. Like-for-like væksten i 1.
halvår udgjorde 3,2% og 3,9% i 2. kvartal 2013/14. EBIT udgjorde 185,3 mio. kr.
og var påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med børsintroduktionen på
28,1 mio. kr. Korrigeret for disse engangsomkostninger samt amortisering af
varemærker steg Justeret EBIT margin til 15,9% fra 15,7% sidste år. Udviklingen
følger forventningerne og resultatforventningerne til 2013/14 fastholdes. ”I lyset af et marked, hvor forbrugerne stadig er tilbageholdende, er vi glade
for at have opnået en sammenlignelig vækst i vores butikker på 3,2% i første
halvår 2013/14. Vi er taknemmelige overfor den loyalitet, som vores kunder
viser os, og vi vil fortsat arbejde hårdt for at fastholde og udbygge vores
position i markedet, hvilken er afgørende for, at vi kan fortsat kan skabe øget
værdi for vores aktionærer.” siger adm. direktør Terje List.  -- Omsætningen i 1. halvår 2013/14 blev 1.582,1 mio. kr. svarende til en
   stigning på 4,4% sammenlignet med 1. halvår 2012/13. Like-for-like væksten
   i de butikker, der har været i drift i begge delperioder udgjorde 3,2%.
   Omsætningen i 2. kvartal steg med 5,2% til 779,1 mio. kr. Like-for-like
   væksten i 2. kvartal 2013/14 blev realiseret med 3,9%.
 -- Bruttoresultatet i 1. halvår 2013/14 blev 722,2 mio. kr. svarende til en
   bruttomargin på 45,6% sammenlignet med en bruttomargin på 45,1% i 1. halvår
   2012/13. Stigningen skyldes blandt andet etableringen af den nye
   distributions­struktur inden for high-end beauty produkter. Bruttomargin i
   2. kvartal 2013/14 blev 44,7% hvilket er uændret i forhold til 2. kvartal
   2012/13 og skyldes at normale udsving opvejede en underliggende positiv
   udviklingen i bruttomargin fra den nye distributionsstruktur.
 -- EBIT udgjorde 185,3 mio. kr. og var påvirket af engangsomkostninger på 28,1
   mio. kr. relateret til børsintroduktionen. Korrigeret for disse
   engangsomkostninger samt amortisering af varemærker blev Justeret EBIT
   251,6 mio. kr. svarende til 5,6% vækst og en Justeret EBIT margin på 15,9%
   i forhold til 15,7% året før. 2. kvartals justeret EBIT margin udgjorde
   14,9%, hvilket er en lille stigning i forhold til de opnåede 14,7% i 2.
   kvartal 2012/13.
 -- Resultat efter skat for perioden blev 108,9 mio. kr. og Justeret resultat
   efter skat korrigeret for omkostninger relateret til børsnoteringen og
   amortisering af varemærker blev 162,3 mio. kr. i forhold til 138,4 mio. kr.
   i 1. halvår 2012/13.
 -- Frie pengestrømme var 74,3 mio. kr. sammenlignet med 145,8 mio. kr. i 1.
   halvår 2012/13. De frie pengestrømme i 2. kvartal 2013/14 udgjorde 71,1
   mio. i forhold til 56,1 mio. i 2. kvartal 2012/13. Lagerbindingen er
   reduceret i forhold til 1. kvartal 2013/14, men er fortsat midlertidigt
   forhøjet som følge af det nye centrallager for high-end beauty produkter og
   overtagne varelagre i forbindelse med opkøb samt åbning af nye butikker.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde 1.719,4 mio. kr. pr. 30. september 2013
   svarende til 2,8 gange rullende 12 måneders Justeret EBITDA.
 -- Udrulningen af StyleBox konceptet fortsætter og der er nu 5 butikker i
   drift.
 -- Matas har i 2. kvartal 2013/14 modtaget afgørelse i de to verserende sager
   med SKAT vedrørende fradrag for transaktionsomkostninger og tilbageholdelse
   af kildeskat i årerne 2006-2009. I begge tilfælde er afgørelserne ikke
   faldet ud til Matas fordel. Matas er uenig i afgørelserne og agter at
   bringe begge sager til de respektive højere retsinstanser.
 -- Der er efter afslutningen på halvåret blevet indgået aftale med seks
   associerede butikker om overtagelse pr. 1. november 2013 samt en aftale om
   forlængelse af samhandelsvilkårene med enkelte ændringer for 28 ud af 29 af
   de resterende selvstændige butikker frem til 31. oktober 2025.Forventninger til 2013/14

Forventningerne til omsætningsvækst og Justeret EBIT margin for 2013/14 er
uændrede: 

 -- Omsætningsvæksten eksklusive StyleBox og overtagelser af associerede
   butikker forventes at blive en smule større end omsætningsvæksten på 3,3% i
   2012/13, hvilket primært kan henføres til en forventet forbedring i
   like-for-like væksten.
 -- Justeret EBIT margin, som ikke omfatter engangsomkostninger relateret til
   børsintroduktionen og driftsomkostninger til StyleBox og Esthetique,
   forventes at blive på niveau eller lidt højere end Justeret EBIT margin i
   2012/13 på 17,1%.
 -- Driftsomkostninger i forbindelse med opstarten af StyleBox og
   videreførelsen af de overtagne Esthetique butikker forventes uændret at
   blive i størrelsesordenen 7-10 mio. kr.Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 27.
november 2013 kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være
tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 32 72 80 18

UK (internationalt): +44 (0) 1452 555 131

US: +1 866 682 8490