Delårsrapport – 1. halvår 2015/16

Matas A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport - 1. halvår 2015/16

Selskabsmeddelelse 15 2015/16

Allerød, 2015-11-19 07:48 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Stabil like-for-like
omsætning – uændrede forventninger og igangsættelse af nyt
aktietilbagekøbsprogram 

Omsætningen i 2. kvartal 2015/16 udgjorde DKK 783,2 mio. svarende til et fald
på 1,2 % i forhold til 2. kvartal 2014/15. I første halvår 2015/16 blev
omsætningen DKK 1.609,7 mio., sammenlignet med DKK 1.619,8 mio. året før. Den
underliggende like-for-like vækst i butiksomsætningen udgjorde 0,2% i 2.
kvartal 2015/16. 

EBITA udgjorde DKK 123,0 mio. i 2. kvartal 2015/16 svarende til en EBITA margin
på 15,7% i forhold til 15,8% i samme periode året før. 

Forventningerne til omsætningen i koncernen i 2015/16 er uforandret omkring DKK
3,45 mia. baseret på en forudsætning om en like-for-like vækst på omkring 1%.
Der forventes uforandret en EBITA margin realiseret på et niveau omkring 17,0%. 

Matas skaber betydelige pengestrømme, og på den baggrund vil der blive igangsat
et aktietilbagekøbsprogram på DKK 125 mio. i overensstemmelse med Matas’
kapitalstrukturspolitik om at lade overskydende likviditet tilfalde selskabets
aktionærer. 

Terje List, adm. direktør udtaler i forbindelse med regnskabet: ” En fortsat
positiv udvikling inden for salget af selektiv kosmetik og helseområdet blev i
2. kvartal delvist modsvaret af en nedgang i salget af hverdagsprodukter til
personlig pleje. Det glæder os at vi, trods en begrænset underliggende
omsætningsvækst, har fastholdt vores høje indtjeningsniveau. Gennem en
nyudvikling og acceleration af vore væsentligste vækstdrivere, herunder Club
Matas, Matas webshop og butiksnettet arbejder vi målrettet for at skabe fornyet
langsigtet vækst. Samtidig er det glædeligt, at vi skaber pengestrømme, så vi
kan igangsætte et nyt betydeligt aktietilbagekøbsprogram”. Hovedpunkter for 2. kvartal 2015/16

 -- Omsætningen i 2. kvartal 2015/16 udgjorde DKK 783,2 mio. svarende til et
   fald på 1,2 % sammenlignet med 2. kvartal 2014/15. Like-for-like væksten
   udgjorde 0,2%. Omsætningen i 2.kvartal 2014/15 var ekstraordinært negativt
   påvirket af produkttilbagekaldelsen af Depend GelLack med ca. 1%-point.
   Samlet set var omsætningen i 2. kvartal 2015/16 negativt påvirket med 1,3%
   af indregningen af Club Matas og Club M points og lavere salg til
   associerede butikker.
 -- Bruttoresultatet i 2. kvartal 2015/16 blev DKK 366,9 mio. svarende til en
   bruttomargin på 46,8%, mod 47,0% i 2. kvartal 2014/15.
 -- EBITA udgjorde DKK 123,0 mio. i 2. kvartal 2015/16 svarende til en EBITA
   margin på 15,7 % i forhold til 15,8% i den samme periode året før. I første
   halvår 2015/16 udgjorde EBITA DKK 260,7 mio. svarende til en EBITA margin
   på 16,2%, mod en EBITA margin på 15,8% i første halvår 2014/15.
 -- Resultat efter skat i 2. kvartal 2015/16 udgjorde DKK 71,3 mio. og Justeret
   resultat efter skat korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret
   til software udgjorde DKK 85,8 mio. i forhold til DKK 80,1 mio. i 2.
   kvartal 2014/15.
 -- Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 44,0 mio. i 2. kvartal 2015/16 fra
   DKK -1,1 mio. i 2. kvartal året før. De frie pengestrømme i 2. kvartal
   2015/16 var DKK 18,6 mio. mod DKK -33,9 mio. i 2. kvartal af 2014/15.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.627,2 mio. pr. 30. september 2015
   svarende til 2,4 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod
   2,5 gange ved udgangen af 1. kvartal 2015/16.
 -- Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 2. kvartal 2015/16
   og fastholder med knap 1,6 mio. medlemmer positionen som Danmarks største
   kundeklub.
 -- Matas’ web shop har i kvartalet fastholdt den høje vækst.Forventninger til 2015/16

De finansielle forventninger til koncernen i 2015/16 er uforandret følgende:

 -- Omsætningen forventes at blive omkring DKK 3,45 mia. baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på omkring 1%.
 -- EBITA margin forventes realiseret på et niveau på omkring 17,0%.

Det danske detailhandelsmarked har i regnskabsårets andet kvartal været
udfordrende p.g.a. en fortsat afdæmpet købelyst blandt forbrugerne. De
finansielle forventninger til 2015/16 er baseret på en detaljeret analyse af
selskabets planlagte salgskampagneaktiviteter for den resterende del af
regnskabsåret. Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 19.
november kl. 10.00. 

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor
hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                    +45 32 71 16 58

UK (internationalt)      +44 (0)20 3427 1902

US                    +1 646 254 3364

Kode:                 48 65 261

Kontaktpersoner

Terje List                                 
Søren Mølbak 

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55                 Head of
Investor Relations, tlf. 48 16 55 48 Anders T. Skole-Sørensen                    Henrik Engberg
Johannsen 

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                
Informationschef, tlf. 21 71 24 74