Delårsrapport – 1. halvår 2016/17

Matas A/S
Halvårsrapport

Delårsrapport - 1. halvår 2016/17

Selskabsmeddelelse 28 2016/17

Allerød, 2016-11-09 07:47 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Svag omsætnings- og
resultatudvikling – forventninger justeres 

Omsætningen i 2. kvartal 2016/17 udgjorde DKK 771,6 mio. svarende til et fald
på 1,5% i forhold til 2. kvartal 2015/16. Omsætningen for de første seks
måneder af 2016/17 var DKK 1.619,7 mio. Den underliggende like-for-like vækst i
butiksomsætningen udgjorde -1,5% i 2. kvartal 2016/17. Like-for-like væksten
for de første seks måneder af 2016/17 udgjorde 0,8%. 

EBITA udgjorde DKK 97,5 mio. i 2. kvartal 2016/17 svarende til en EBITA margin
på 12,6% i forhold til 15,7% i samme periode året før. EBITA for de første seks
måneder af 2016/17 udgjorde DKK 234,4 mio., svarende til en EBITA margin på
14,5%. 

Forventningerne til 2016/17 er justeret. Matas forventer nu en like-for-like
omsætningsvækst på 0 - 2%, og en EBITA margin omkring 16%. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ” Vi har i 2. kvartal set en
utilfredsstillende omsætnings- og resultatudvikling. Tiltagende konkurrence
inden for dagligdagsprodukter til personlig pleje (mass beauty) og øgede
omkostninger ifm. strategiimplementeringen udgør hovedårsagerne. Samtidig
hermed ser vi en positiv udvikling inden for high-end beauty og Vitalområdet
samt en høj vækst i e-handelsbutikken. Det nye butikskoncept og den nye version
af Club Matas udvikler sig ligeledes positivt. 

Trods en forestående julehandel og flere salgsdage i 4. kvartal 2016/17 ser vi
det nødvendigt at foretage en justering af forventningerne til helåret 2016/17.
For at styrke vores markedsposition, også på kort sigt, vil vi fokusere
strategiens indhold yderligere ift. aktiviteter målrettet omsætningsvækst og
øget indtjening. I forbindelse hermed igangsættes et
omkostningsreduktionsprogram i størrelsesordenen DKK 25 - 30 mio.
Omkostningsreduktionsprogrammet vil indfases i løbet af 4. kvartal 2016/17, med
fuld effekt fra 1. kvartal 2017/18." 

§  Omsætningen i 2. kvartal 2016/17 blev DKK 771,6 mio., svarende til et fald
på 1,5% sammenlignet med 2. kvartal 2015/16. Like-for-like væksten i kvartalet
udgjorde -1,5%. Omsætningen for de første seks måneder af 2016/17 udgjorde DKK
1.619,7 mio. og udviste en like-for-like vækst på 0,8% i forhold til de første
seks måneder sidste år. 

§  Bruttoresultatet i 2. kvartal 2016/17 blev DKK 361,9 mio. svarende til en
bruttomargin på 46,9%, hvilket var på linje med 2. kvartal 2015/16. For de
første seks måneder af 2016/17 var bruttoresultatet DKK 763,0 mio., svarende
til en bruttomargin på 47,1%, mod en bruttomargin på 46,8% i samme periode året
før. 

§  EBITA udgjorde DKK 97,5 mio. i 2. kvartal 2016/17 svarende til en EBITA
margin på 12,6% i forhold til 15,7% i 2. kvartal 2015/16. EBITA var negativt
påvirket af stigende personaleomkostninger fra øgede lønomkostninger, især på
hovedkontoret, i forbindelse med eksekveringen af Matas’ strategiske tiltag,
almindelige lønstigninger, en mindre stigning i antallet af butiksansatte bl.a.
som følge af overtagelsen af butikker, samt en omkostning på DKK 6,6 mio. ifm.
ændring af optionsprogram. EBITA for de første seks måneder af 2016/17 udgjorde
DKK 234,4 mio. mod DKK 260,7 mio. i samme periode sidste år. Samlet set var
EBITA marginen 14,5% i de første seks måneder af 2016/17, hvilket udgør et fald
på 1,7%-point i forhold til de første seks måneder af 2015/16. 

§  Resultat efter skat for 2. kvartal 2016/17 blev DKK 54,6 mio. og Justeret
resultat efter skat korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til
software blev DKK 69,4 mio. i forhold til DKK 85,8 mio. i 2. kvartal af
2015/16. For de første seks måneder af 2016/17 udgjorde Justeret resultat efter
skat DKK 168,7 mio. mod DKK 186,7 mio. i de første seks måneder af 2015/16. 

§  Pengestrøm fra primær drift faldt til DKK 13,1 mio. i 2. kvartal 2016/17
fra DKK 44,0 mio. i 2. kvartal året før. De frie pengestrømme i 2. kvartal
2016/17 var DKK -21,8 mio. mod DKK 18,6 mio. i 2. kvartal af 2015/16. 

§  Bruttogælden udgjorde DKK 1.766,7 mio. pr. 30. september 2016. Målsætningen
er uændret at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende
nettogæld udgjorde DKK 1.732,1 mio. pr. 30. september 2016 svarende til 2,8
gange løbende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,4 gange ved udgangen
af 2. kvartal 2015/16. 

§  Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 2. kvartal 2016/17
og fastholder dermed positionen som Danmarks største kundeklub. Relanceringen
af Club Matas er efter sommeren blevet fokuseret på at gøre kunderne yderligere
opmærksomme på mulighederne i de individualiserede kundefordele, der er
indeholdt i programmet. 

§  Matas’ e-handelsforretning fastholdt den høje vækst i kvartalet.

§  Matas har efter kvartalets afslutning åbnet den første M·A·C shop-in-shop
og det første apotek shop-in-shop i den nye butik i Sønderborg, der er landets
største Matas-butik. Forventninger til 2016/17

De finansielle forventninger til koncernen i 2016/17 er følgende:

§ Like-for-like omsætningen forventes at vokse med 0 - 2% (tidligere 1 - 3%).

§ EBITA marginen forventes realiseret omkring af 16% (tidligere i underkanten
af 17%). 

§ Investeringer, eksklusiv overtagelse af butikker, forventes realiseret i
niveauet DKK 90-100 mio. (uændret). Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere den 9. november
kl. 10.00. 

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor
hjemmeside: www.investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:Danmark:      +45 32 71 16 59

USA:          +1 646 254 3365

UK:            +44 (0)20 3427 0503

Event kode:     8303818 eller “Matas”Kontaktpersoner:

Terje List                              Søren
Mølbak 

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55             Head of Investor
Relations, tlf. 48 16 55 48 Anders T. Skole-Sørensen                Henrik Engberg Johannsen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55             Informationschef, tlf.
21 71 24 74