Delårsrapport – 1. halvår 2020/21 – Største sommerkvartal nogensinde: Rekordvækst og indtjeningsfremgang – Opjustering af forventninger

Selskabsmeddelelse 07 2020/21 – INTERN VIDEN
Allerød den 5. november 2020

Delårsrapport – 1. halvår 2020/21

(1. april – 30. september 2020)

Største sommerkvartal nogensinde: Rekordvækst og indtjeningsfremgang – Opjustering af forventninger

Omsætningen i Matas blev på DKK 932,6 mio. i andet kvartal 2020/21, en stigning på DKK 110,1 mio. eller 13,4% i forhold til samme kvartal sidste år.

Indtjeningen (EBITDA før særlige poster) udgjorde DKK 179,6 mio. i andet kvartal, en stigning på DKK 26,0 mio. i forhold til samme kvartal sidste år.

I kvartalet fortsatte den høje vækst i onlinesalget. Salget på matas.dk steg med 115% i forhold til samme kvartal året før, og 40.000 nye kunder handlede på matas.dk for første gang. Salget i de fysiske butikker voksede i kvartalet med 3,8% i forhold til andet kvartal sidste år.

Alle kategorier oplevede stigende salg, højest i Health & Wellbeing med 16,9%, mens også salget i High End Beauty voksede pænt med en stigning på 15,6%.

På baggrund af den positive udvikling opjusteres forventningerne til hele regnskabsåret. Der forventes nu en samlet vækst i såvel hele omsætningen som den underliggende omsætning på omkring 8% mod før omkring 6%. Samtidig hæves forventningen til EBITDA marginen til over 18% fra før omkring 18%.

”Sommerkvartalet gav et dobbelt løft til Matas. Væksten var rekordhøj, fordi de fysiske butikker kom stærkt igen, samtidig med at onlinesalget fortsat boomede. Vi så også en markant forbedring af indtjeningen trods ekstraomkostninger til Corona-sikker drift”, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter:

”Staycation gav Matas gunstige betingelser hen over sommeren, men også efter skolestarten har salget i alle kategorier ligget usædvanligt højt. Derfor opjusterer vi vores forventninger til både salg og indtjening for hele året, men vi understreger samtidig, at der er betydelig usikkerhed om udviklingen i den resterende del af julekvartalet på grund af stigende smittetal og øgede restriktioner i detailhandlen.

Det gode momentum i salget – både i de fysiske butikker og på nettet – betyder, at vi er i fuld gang med at ansætte ekstra medarbejdere, så vi op til jul kan levere pakker fra dag-til-dag på matas.dk og samtidig sikre en tryg og sikker julehandel i vores butikker”, afslutter Gregers Wedell-Wedellsborg.  

Hovedpunkter for 2. kvartal 2020/21

 • Omsætningen steg 13,4% i 2. kvartal 2020/21 i forhold til samme kvartal sidste år, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 2. kvartal 2020/21 som i 2. kvartal 2019/20, steg 13,6% i kvartalet. Alle kategorier oplevede stigende salg, og Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 16,9%, men også salget af især High End Beauty voksede pænt med en stigning på 15,6%. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme kvartal året før.
 • Onlinesalget via matas.dk steg med 115% i forhold til samme kvartal året før, og 40.000 nye kunder handlede på matas.dk for første gang. Det samlede onlinesalg inkl. omsætning fra Firtal steg 90%. Samlet udgjorde onlinesalget 20,1% af kvartalets omsætning mod 12,0% året før.
 • I de fysiske Matas butikker steg det underliggende salg (like for like) med 3,8% i forhold til samme kvartal året før, idet især basket size udviklede sig positivt.
 • Bruttomarginen var 43,1% i forhold til 43,5% i samme kvartal året før. Faldet i bruttomarginen kan primært henføres til den stigende andel af onlinesalg samt salg af værnemidler med lav avance.
 • De samlede omkostninger faldt til 24,1% af omsætningen fra 26,6% samme kvartal sidste år. Målt i DKK steg omkostningerne med DKK 5,9 mio. som følge af aktivitetsstigninger og tilkøb, men underliggende omkostninger fortsatte deres fald pga. driftsmæssige rationaliseringer.
 • EBITDA før særlige poster steg til DKK 179,6 mio. fra DKK 153,6 mio. året før. Fremgangen var drevet af den stigende omsætning kombineret med et fald i omkostningsprocenten blandt andet drevet af stigende skalafordele på Matas’ online forretning. EBITDA marginen før særlige poster var 19,3% mod 18,7% i 2. kvartal 2019/20.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 119,2 mio. i 2. kvartal 2020/21 i forhold til DKK 109,0 mio. samme kvartal året før.
 • Forventningerne til hele regnskabsåret opjusteres. Der forventes nu en samlet vækst i såvel hele omsætningen som den underliggende omsætning på omkring 8% mod før omkring 6%. Samtidig hæves forventningen til EBITDA marginen til over 18% fra før omkring 18%.

Hovedpunkter for 1. halvår 2020/21

 • Omsætningen steg 10,7% i 1. halvår 2020/21 i forhold til samme halvår sidste år, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. halvår 2020/21 som i 1. halvår 2019/20, steg 10,9% i halvåret. Health & Wellbeing havde den største fremgang i salget med en vækst på 16,4% i halvåret. Antallet af handelsdage var uændret i forhold til samme halvår året før.
 • Onlinesalget via matas.dk steg med 165% i forhold til samme halvår året før, mens det samlede onlinesalg inkl. omsætning fra Firtal steg 120% og samlet udgjorde 22,8% af halvårets omsætning mod 11,5% året før.
 • I de fysiske Matas butikker faldt det underliggende salg med 2,9% i forhold til samme halvår året før, idet trafikken til butikkerne, især i begyndelsen af halvåret, var negativt påvirket af COVID-19 pandemien. I anden halvdel af halvåret var trafikken til butikkerne på niveau med samme periode året før.
 • Bruttomarginen var 43,8% i forhold til 44,3% i samme halvår året før. Faldet i bruttomarginen kan henføres til en større andel af onlinesalg.
 • De samlede omkostninger udgjorde 25,2% af omsætningen mod 26,6% samme halvår sidste år. Omkostningerne steg i alt med DKK 21,3 mio. som følge af aktivitetsstigninger og tilkøb, mens de underliggende omkostninger faldt pga. løbende rationaliseringer.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 352,4 mio. mod DKK 316,9 mio. halvåret før. EBITDA marginen før særlige poster var 18,7% på samme niveau som 1. halvår 2019/20.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 420,2 mio. i 1. halvår 2020/21 i forhold til DKK 191,8 mio. samme halvår sidste år. Stigningen på DKK 228,4 mio. fandt sted på baggrund af en gunstig udvikling i driftskapitalen og indtjeningen. Selskabet havde i første halvår glæde af betalingsudskydelsen af A-skat og moms, som følge af regeringens COVID-19 hjælpepakker.
 2020/212019/202020/212019/20
 (DKK mio.)2. kvartal2. kvartal1. halvår1. halvår
     
Nettoomsætning932,6822,51.879,41.698,1
Bruttoresultat402,4357,5822,6751,5
EBITDA før særlige poster179,6153,6352,4316,9
EBIT77,245,7149,3116,5
Justeret resultat efter skat72,556,1139,9122,1
Frie pengestrømme89,864,5326,6-16,5
Omsætningsvækst13,4%5,8%10,7%4,8%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)13,6%0,3%10,9%-0,5%
Bruttomargin43,1%43,5%43,8%44,3%
EBITDA margin før særlige poster19,3%18,7%18,7%18,7%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster  2,9n.a*

* Tallet kan ikke beregnes per 30.9.2019 som følge af manglende historik for EBITA efter implementering af IFRS 16.

Finansielle forventninger

De sundhedsmæssige, økonomiske og strukturelle effekter af COVID-19 pandemien er og har været alvorlige, og pandemien kan potentielt få langvarige konsekvenser for forbrugeradfærden og samfundet generelt. Den aktuelle usikkerhed omkring detailhandlen specifikt og den økonomiske udvikling generelt er derfor forhøjet.

Med afsæt i den aktuelle usikkerhed som følge af COVID-19 pandemien valgte Matas koncernen ikke at fastlægge specifikke finansielle forventninger til regnskabsåret 2020/21 i forbindelse med aflæggelse af årsrapport for 2019/20 den 27. maj 2020. Ved aflæggelsen af selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2020/21 valgte ledelsen i Matas A/S at fastlægge følgende finansielle forventninger for regnskabsåret 2020/21.

 • Samlet omsætningsvækst på omkring 6% i forhold til regnskabsåret 2019/20
 • Underliggende omsætningsvækst (like-for-like) på omkring 6%
 • En EBITDA margin før særlige poster på omkring 18% (efter effekt af IFRS 16)
 • CAPEX på mellem DKK 120 og 140 mio.

På baggrund af den positive udvikling i selskabets omsætning i regnskabsårets andet kvartal og i den første måned af tredje kvartal samt stigningen i indtjeningen i andet kvartal har selskabets ledelse besluttet at opjustere de finansielle forventninger for hele regnskabsåret 2020/21 til det følgende:

 • Samlet omsætningsvækst på omkring 8% i forhold til regnskabsåret 2019/20
 • Underliggende omsætningsvækst (like-for-like) på omkring 8%
 • En EBITDA margin før særlige poster på over 18% (efter effekt af IFRS 16)
 • CAPEX på mellem DKK 120 og 140 mio. (Uændret)

Det bemærkes, at usikkerheden omkring antagelserne er højere end vanligt. Forventningerne tager ikke højde for effekterne af en eventuel mere alvorlig anden bølge af COVID-19 pandemien, end den der observeres for nærværende, eller en markant ændret forbrugeradfærd som følge af f.eks. en recession i 2. halvdel af regnskabsåret.


Finansielle forventninger og ambitioner
Realiseret
Q2 2020/21
Realiseret
H1 2020/21
Forventninger
til 2020/21
Ambitioner for 2022/23
   Løbende 
Kundeengagement (M-NPS)62,8 (indeks 98)62,8 (indeks 98)forbedring70 (indeks 110)
Omsætningsvækst*/Omsætning (DKK)13,4%10,7%Omkring 8%Ca. 4,0 mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like)13,6%10,9%Omkring 8%Positiv
EBITDA margin før særlige poster19,3%18,7%Over 18%Over 18%
CAPEX (DKK)29 mio. 69 mio.120-140 mio.Under 90 mio.
Gearing 2,9 Mellem 2,5 og 3Mellem 2,5 og 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal og Kosmolet A/S.


Videokonference

Matas afholder videokonference for investorer og analytikere torsdag den 5. november 2020 kl. 11:00. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK: +45 78 72 32 51
UK: +44 333 300 9269
US: +1 8332498406

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/2020h1


Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                               
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                                                                

Klaus Fridorf                                                                                            
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97


Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.