Delårsrapport – 1. kvartal 2013/14 – Matas fortsætter den gode udvikling i de første tre måneder af 2013/14

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport - 1. kvartal 2013/14 - Matas fortsætter den gode udvikling i de
første tre måneder af 2013/14

Selskabsmeddelelse 19/2013

Omsætningen i Matas steg i 1. kvartal 2013/14 med 3,7% til 803,0 mio. kr.
svarende til en like-for-like salgsvækst på 2,5%. EBIT udgjorde 88,6 mio. kr.
og var påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med børsintroduktionen på
28,1 mio. kr. Korrigeret for disse engangsomkostninger samt amortisering af
varemærker steg Justeret EBIT margin til 16,9% fra 16,7% sidste år. ”1. kvartal 2013/14 var en vigtig milepæl i Matas historie med den succesfulde
notering af selskabets aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Vi er stolte over den
store interesse, der har været for vores virksomhed og takker medarbejderne for
det store engagement, der er årsagen til, at vi står hvor vi gør i dag,” siger
adm. direktør Terje List. - Omsætningen i 1. kvartal 2013/14 blev 803,0 mio. kr. svarende til en stigning
på 3,7% sammenlignet med 1. kvartal 2012/13. Like-for-like væksten i de
butikker der har været i drift i begge delperioder udgjorde 2,5%. 

- Bruttoresultatet blev 374,1 millioner svarende til en bruttomargin på 46,6%
sammenlignet med en bruttomargin på 45,4% i 1. kvartal 2012/13. Stigningen
skyldes blandt en højere indtjening fra den nye distribution struktur inden for
high-end beauty. 

- EBIT udgjorde 88,6 mio. kr. og var påvirket af engangsomkostninger på 28,1
mio. kr. relateret til børsintroduktionen. Korrigeret for disse
engangsomkostninger samt amortisering af varemærker blev Justeret EBIT 135,8
mio. kr. svarende til 4,7% vækst og en Justeret EBIT margin på 16,9% i forhold
16,7% året før. 

- Resultat efter skat for perioden blev 42,6 mio. kr. Korrigeret for
omkostninger relateret til børsnoteringen og amortisering af varemærker blev
Justeret resultat efter skat 81,7 mio. kr. i forhold til 78,1 mio. kr. i 1.
kvartal 2012/13. 

- Frie pengestrømme var 3,2 mio. kr. sammenlignet med 89,7 mio. kr. i 1.
kvartal 2012/13, hvilket primært kan tilskrives midlertidigt højere varelagre i
størrelsesordenen 50-60 mio. kr., som følge af det nye centrallager for
high-end beauty produkter og overtagne varelagre i forbindelse med opkøb samt
investeringer til køb af butikker. 

- Den rentebærende nettogæld udgjorde 1.776 mio. kr. pr. 30. juni 2013 svarende
til 2,9x rullende 12 måneders Justeret EBITDA. Koncernens gæld blev
refinansieret ved etablering af femårig låneaftale i forbindelse med
børsintroduktionen. 

- 100% af aktierne i Esthetique Danmark A/S med ni tilhørende lejemål blev
erhvervet som led i lanceringen af selskabets nye butikskoncept StyleBox. To af
de nye StyleBox butikker åbnede medio juni 2013. Matas i Ringkøbing blev
ligeledes overtaget i 1. kvartal 2013/14. 

- Der blev i kvartalet indgået en principaftale med de associerede butikker om
enkelte ændringer i og en samtidig forlængelse af de eksisterende
samhandelsvilkår samt overtagelse af op til seks nærmere angivne associerede
butikker. 

- 43.475 aktier vil blive udbudt til medarbejderne i september 2013 til en kurs
på 80% af gennemsnitskursen på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden 28. august 2013
til 10. september 2013 begge dage inklusiv. 

- Selskabets aktier blev noteret til handel på NASDAQ OMX Copenhagen den 28.
juni 2013. Forventninger til 2013/14

Forventningerne til omsætningsvækst og Justeret EBIT margin for 2013/14 er
uændrede i forhold til det tidligere udmeldte i prospektet af 13. juni 2013.
Omsætningsvæksten eksklusive StyleBox og evt. overtagelser af associerede
butikker forventes at blive en smule større end omsætningsvæksten på 3,3% i
2012/13, hvilket primært kan henføres til en forventet forbedring i
Like-for-like-væksten. 

Endvidere forventes Justeret EBIT margin, som ikke omfatter engangsomkostninger
relateret til børsintroduktionen og driftsomkostninger til StyleBox og
Esthetique, at blive på niveau eller lidt højere end Justeret EBIT margin i
2012/13 på 17,1%. 

Driftsomkostninger i forbindelse med opstarten af StyleBox forventes nu at
blive i størrelsesordenen 7-10 mio. kr. i stedet for som tidligere udmeldt 3-7
mio. kr. Dette kan primært henføres til et lidt højere løbende driftsunderskud
i de overtagne Esthetique butikker. Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 28.
august 2013 kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig
via Matas’ investor hjemmeside investor.matas.dk. 

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                    +45 32 72 80 18

UK (internationalt)      +44 (0) 1452 555131

US:                   +1 866 682 8490

Matas A/S