Delårsrapport 1. kvartal 2014/15 – Høj stabil indtjening og uændret stærk markedsposition

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport 1. kvartal 2014/15 - Høj stabil indtjening og uændret stærk
markedsposition

Selskabsmeddelelse 9 2014/15

Omsætningen i 1. kvartal 2014/15 blev DKK 827 mio. svarende til en vækst på
3,0% i forhold til 1. kvartal 2013/14. Like-for-like væksten udgjorde 1,4% i 1.
kvartal 2014/15 inklusiv en mindre negativ kalendereffekt. EBITA udgjorde DKK
130 mio. i 1. kvartal 2014/15 svarende til en EBITA margin på 15,8% i forhold
til 16,9% i samme periode året før. Til trods for en lidt lavere vækst end
forventet følger indtjeningen forventningerne, og de finansielle forventninger
til 2014/15 fastholdes. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Vi har konstateret, at det danske
detailhandelsmarked fortsat er vanskeligt, hvilket var med til at dæmpe
omsætningsvæksten, som med 3% i 1. kvartal lå lidt under forventningerne. Vi
har dog takket være vores robuste forrentningsmodel igen fastholdt vores
position i markedet, hvilket vi forventer vil gavne os i den resterende del af
året. ”  -- Omsætningen i 1. kvartal 2014/15 blev DKK 827 mio. svarende til en stigning
   på 3,0% sammenlignet med 1. kvartal 2013/14. Like-for-like væksten udgjorde
   1,4% og var negativt påvirket af færre handelsdage end i 1. kvartal
   2013/14. Konsolideringen af tilkøbte aktiviteter udgjorde 1,6% af
   omsætningsvæksten i 1. kvartal 2014/15.
 -- Bruttoresultatet i 1. kvartal 2014/15 blev DKK 386 mio. svarende til en
   bruttomargin på 46,7% sammenlignet med 46,6% i 1. kvartal 2013/14.
 -- EBITA udgjorde DKK 130 mio. i 1. kvartal 2014/15 svarende til en EBITA
   margin på 15,8% i forhold til 16,9% i den samme periode året før.
 -- Resultat efter skat for perioden blev DKK 68 mio. og Justeret resultat
   efter skat korrigeret for amortisering af varemærker blev DKK 82 mio. i
   forhold til DKK 82 mio. i 1. kvartal af 2013/14.
 -- Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 184 mio. i 1. kvartal 2014/15 fra
   DKK 46 mio. året før. De frie pengestrømme i 1. kvartal 2014/15 var DKK 156
   mio. sammenlignet med DKK 3 mio. i 1. kvartal af 2013/14.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.468 mio. pr. 30. juni 2014
   svarende til 2,4 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod
   2,9 gange ved udgangen af 1. kvartal 2013/14.
 -- Der blev på selskabets generalforsamling den 30. juni 2014 vedtaget at
   betale DKK 5,5 i udbytte pr. aktie á DKK 2,5 svarende til et samlet udbytte
   på DKK 224 mio., der vil indgå i pengestrømsopgørelsen for 2. kvartal
   2014/15.
 -- Club Matas fortsatte nettofremgangen i medlemmer 1. kvartal 2014/15 og
   fastholder dermed positionen som Danmarks største kundeklub.Forventninger til 2014/15
De finansielle forventninger til koncernen i 2014/15 er uforandret følgende:

 -- Omsætningen forventes at blive på omkring DKK 3,5 mia. baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på 2-3% efter hensyntagen til en
   negativ kalendereffekt.
 -- EBITA margin forventes realiseret på niveau med 2013/14, der udgjorde
   17,1%.

Det danske detailhandelsmarked har i regnskabsårets første kvartal været
udfordrende med en fortsat afdæmpet købelyst blandt forbrugerne til trods for
en stigning i forbrugertilliden. De finansielle forventninger til 2014/15 er
baseret på en forudsætning om uændrede markedsvilkår på helt kort sigt, men at
der vil ske en forøgelse af forbruget hen i mod slutningen af regnskabsåret.
Samtidig forventes det, at koncernen fortsat vil være i stand til at øge sin
markedsandel. Conference call
Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 21.
august kl. 11:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via
Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK          +45 32 72 80 18   
UK / Internationalt +44 (0) 1452 555 131
US          +1 866 682 8490   Med venlig hilsenMatas A/S