Delårsrapport 1. kvartal 2015/16

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport 1. kvartal 2015/16

Selskabsmeddelelse 13 2015/16

Allerød, 2015-08-28 08:08 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

 Stabil omsætning – bedre margin - uændret stærk markedsposition

Omsætningen i 1. kvartal 2015/16 udgjorde DKK 826,5 mio. svarende til en vækst
på -0,1% i forhold til 1. kvartal 2014/15. Den samlede omsætning var negativt
påvirket primært af lavt sommersæsonsalg, herunder især salget af solprodukter
og i mindre omfang af udviklingen i udestående Club Matas point. Den
underliggende like-for-like vækst i butiksomsætningen udgjorde 0,4% i 1.
kvartal 2015/16. EBITA udgjorde DKK 137,7 mio. i 1. kvartal 2015/16 svarende
til en EBITA margin på 16,7% i forhold til 15,8% i samme periode året før. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Det danske detailhandelsmarked er fortsat
karakteriseret ved lav vækst, hvilket sammenholdt med bl.a. et mindre salg af
sommersæsonprodukter og deraf mindre trafik i butikkerne, medførte en
omsætningsudvikling på et lavere niveau end forventet. På trods heraf har vi
alligevel evnet at skabe et tilfredsstillende resultat i 1. kvartal 2015/16 og
bibeholdt vores overordnede markedsandel. En stærk markedsposition, god
strategieksekvering og stram omkostningsstyring har været de vigtigste årsager
til dette”. 

 -- Omsætningen i 1. kvartal 2015/16 blev DKK 826,5 mio. svarende til et fald
   på 0,1 % sammenlignet med 1. kvartal 2014/15. Like-for-like væksten
   udgjorde 0,4%. Omsætningen var negativt påvirket af udviklingen i
   sæsonsalget, og i udestående Club Matas points.
 -- Bruttoresultatet i 1. kvartal 2015/16 blev DKK 386,0 mio. svarende til en
   bruttomargin på 46,7%, hvilket var uændret i forhold til 1. kvartal
   2014/15.
 -- EBITA udgjorde DKK 137,7 mio. i 1. kvartal 2015/16 svarende til en EBITA
   margin på 16,7% i forhold til 15,8% i den samme periode året før.
 -- Resultat efter skat for perioden blev DKK 86,4 mio. og Justeret resultat
   efter skat korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til
   software blev DKK 100,9 mio. i forhold til DKK 81,9 mio. i 1. kvartal af
   2014/15.
 -- Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 199,5 mio. i 1. kvartal 2015/16
   fra DKK 183,9 mio. i første kvartal året før. De frie pengestrømme i 1.
   kvartal 2015/16 var DKK 177,5 mio. mod DKK 156,1 mio. i 1. kvartal af
   2014/15.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.645,1 mio. pr. 30. juni 2015
   svarende til 2,5 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod
   2,4 gange ved udgangen af 1. kvartal 2014/15.
 -- Der blev på selskabets generalforsamling den 24. juni 2015 vedtaget at
   betale DKK 5,8 i udbytte pr. aktie á DKK 2,5 svarende til et samlet udbytte
   på DKK 232 mio., der indgår i pengestrømsopgørelsen for 1. kvartal 2015/16.
 -- Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 1. kvartal 2015/16
   og fastholder dermed positionen som Danmarks største kundeklub.
 -- Matas’ e-handelsforretning fastholder den høje vækst.
 -- Stylebox fortsatte omsætningsfremgangen i kvartalet, og ledelsen ser
   fortsat med positive øjne på potentialet for at udvikle Stylebox konceptet
   yderligere.

Forventninger til 2015/16De finansielle forventninger til koncernen i 2015/16 er uforandret følgende:

 -- Omsætningen forventes at blive omkring DKK 3,5 mia. baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på omkring 2%.
 -- EBITA margin forventes realiseret på et niveau på mellem 17,0-17,5%.

Det danske detailhandelsmarked har i regnskabsårets første kvartal været
udfordrende dels p.g.a. en fortsat afdæmpet købelyst blandt forbrugerne og dels
p.g.a. en ekstraordinært dårlig sæson for salg af sommerrelaterede produkter,
der typisk er en stor salgskategori i Matas’ 1. kvartal. De finansielle
forventninger til 2015/16 er baseret på en forudsætning om uændrede
markedsvilkår i reståret, idet der dog forventes en normalisering af salget af
sæsonprodukter. Samtidig forventes det, at koncernen fortsat vil være i stand
til at fastholde sin overordnede markedsandel. 


     Søren Mølbak
     Head of Investor Relations, tlf. 48 16 55 48