Delårsrapport – 1. kvartal 2016/17

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport - 1. kvartal 2016/17

Selskabsmeddelelse 14 2016/17

Allerød, 2016-08-16 07:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Stigende omsætning –
forventninger fastholdes – nyt aktietilbagekøb 

Omsætningen i 1. kvartal 2016/17 udgjorde DKK 848,1 mio. svarende til en vækst
på 2,6 % i forhold til 1. kvartal 2015/16. Den underliggende like-for-like
vækst i butiksomsætningen udgjorde 2,9 % i 1. kvartal 2016/17. 

EBITA udgjorde DKK 136,9 mio. i 1. kvartal 2016/17 svarende til en EBITA margin
på 16,1 % i forhold til 16,7% i samme periode året før. 

Forventningerne til 2016/17 er uforandrede; en like-for-like omsætningsvækst på
1-3% og en EBITA margin i underkanten af 17%. 

Grundet en betydelig generering af likviditet igangsættes i overensstemmelse
med selskabets kapitalstrukturspolitik et nyt aktietilbagekøbsprogram på DKK
150 mio. Programmet vil starte 1. september 2016. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Om end det er glædeligt, at omsætningen
udviser en ganske positiv udvikling i kvartalet, kan den positive
salgsudvikling fortrinsvist tilskrives flere handelsdage samt en bedre solsæson
i forsommeren. Vi har i kvartalet fortsat udrulningen af en række strategiske
initiativer med henblik på at øge den langsigtede vækst i omsætning og
indtjening for Matas, og konkret ikke mindst relanceringen af Club Matas, hvor
kunderne nu kan vælge individualiserede fordele, der matcher deres købsadfærd.
Igangsættelsen af endnu et aktietilbagekøb understreger, at Matas er en meget
likviditetsgenererende virksomhed, med fokus på løbende afkast til
aktionærerne”. 

 -- Omsætningen i 1. kvartal 2016/17 blev DKK 848,1 mio. svarende til en
   stigning på 2,6 % sammenlignet med 1. kvartal 2015/16. Like-for-like
   væksten udgjorde 2,9%. Omsætningen var positivt påvirket af antallet af
   handelsdage, samt i mindre grad udviklingen i sæsonsalget sammenlignet med
   samme periode i året før.

 -- Bruttoresultatet i 1. kvartal 2016/17 blev DKK 401,1 mio. svarende til en
   bruttomargin på 47,3%, hvilket var en forbedring på 0,6 %-point i forhold
   til 46,7% i 1. kvartal 2015/16.

 -- EBITA udgjorde DKK 136,9 mio. i 1. kvartal 2016/17 svarende til en EBITA
   margin på 16,1% i forhold til 16,7% i den samme periode året før.

 -- ​
Resultat efter skat for perioden blev DKK 84,6 mio. og Justeret resultat
   efter skat korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til
   software blev DKK 99,4 mio. i forhold til DKK 100,9 mio. i 1. kvartal af
   2015/16.

 -- ​
Pengestrøm fra primær drift faldt til DKK 86,5 mio. i 1. kvartal 2016/17
   fra DKK 199,5 mio. i første kvartal året før. De frie pengestrømme i 1.
   kvartal 2016/17 var DKK 25,7 mio. mod DKK 177,5 mio. i 1. kvartal af
   2015/16. (Den lavere pengestrøm i kvartalet er en effekt af køb af fire
   associerede butikker, investeringer i butikkerne samt en bevidst
   lageropbygning for at mindske antallet af situationer, hvor produkter er
   udsolgt.)

 -- Bruttogælden udgjorde DKK 1.534,2 mio. pr. 30. juni 2016. Målsætningen er
   uændret at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende
   nettogæld udgjorde DKK 1.428,1 mio. pr. 30. juni 2016 svarende til 2,2
   gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,5 gange ved
   udgangen af 1. kvartal 2015/16.

 -- Det blev på selskabets generalforsamling den 29. juni 2016 vedtaget at
   betale DKK 6,3 i udbytte pr. aktie á DKK 2,5 svarende til et samlet udbytte
   på DKK 254 mio., der er udbetalt i starten af 2. kvartal 2016/17.

 -- Club Matas fortsatte nettofremgangen i antal medlemmer i 1. kvartal 2016/17
   og fastholder dermed positionen som Danmarks største kundeklub. Mod
   slutningen af kvartalet relanceredes Club Matas med yderligere
   kundefordele, der er individualiserede og baseret på bl.a. kundens
   købshistorik.

 -- Matas’ e-handelsforretning fastholdt den høje vækst i kvartalet.

 -- Matas har efter kvartalets afslutning underskrevet en hensigtserklæring
   (Letter of Intent) med Estée Lauder Company vedrørende udrulningen af en
   række shop-in-shop butikker for det internationalt kendte make-up brand
   M·A·C, i første fase i de fem StyleBox-butikker samt i en Matas-butik.

 -- Der er indgået aftale om det første shop-in-shop apotek i en Matas-butik i
   Sønderborg.

 -- I kvartalet overtog Matas fire associerede butikker; en i Skagen, en i
   Haderslev og to i Sønderborg.Forventninger til 2016/17

De finansielle forventninger til koncernen i 2016/17 er uforandret følgende:

 -- Like
-for-like omsætningen forventes at vokse med 1-3%.
 -- EBITA marginen forventes realiseret i underkanten af 17%.
 -- Investeringer, eksklusiv overtagelse af butikker, forventes realiseret i
   niveauet DKK 90-100 mio.

 Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 16.
august kl. 12.30. 

Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor
hjemmeside: www.investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                          +45 32 71 16 60

UK:                         +44 (0)20 3427 1904

US:                         +1 646 254 3388

Event kode:                   2054771

Kontaktpersoner

Terje List                                Søren
Mølbak 

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55                Head of Investor
Relations, tlf. 48 16 55 48 Anders T. Skole-Sørensen                  Henrik Engberg
Johannsen 

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55               Informationschef,
tlf. 21 71 24 74