Delårsrapport – 1. kvartal 2017/18

Matas A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Delårsrapport - 1. kvartal 2017/18

Selskabsmeddelelse 6 2017/18

Allerød, 2017-08-22 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. april – 30. juni 2017. Lavere omsætning primært drevet af færre handelsdage – forventningerne
fastholdes 

 -- Omsætningen i 1. kvartal 2017/18 blev DKK 820,9 mio. svarende til et fald
   på 3,2% sammenlignet med 1. kvartal 2016/17. Faldet i den underliggende
   (like for like) omsætning udgjorde 2,9%.
 -- Omsætningen var negativt påvirket af, at antallet af handelsdage faldt med
   tre dage til 72, hvilket skønnes at have sænket omsætningen med omkring 2%.
   Omsætningen var også påvirket af det ringe forårsvejr, der bevirkede et
   fald i salget af sæsonvarer sammenlignet med 1. kvartal 2016/17. Der var i
   kvartalet en nedgang i kundetrafik og antallet af transaktioner, mens den
   gennemsnitlige transaktionsstørrelse udviklede sig positivt med en stigning
   på 6,6%.
 -- Salgsudviklingen inden for High-End Beauty var meget tilfredsstillende.
   Fremgangen mere end modvirkede den negative effekt fra det øgede antal
   konkurrerende udsalgssteder i forhold til samme periode sidste år, der
   særligt påvirkede salget af Mass Beauty produkter. Samlet set gik salget på
   Beauty området en smule frem.
 -- Bruttoresultatet i 1. kvartal 2017/18 blev DKK 379,1 mio. svarende til en
   bruttomargin på 46,2%, hvilket var en reduktion på 1,1%-point fra 47,3% i
   1. kvartal 2016/17.
 -- De samlede omkostninger var lavere end samme kvartal sidste år, blandt
   andet på baggrund af det omkostningsreduktionsprogram, som blev gennemført
   i slutningen af sidste regnskabsår.
 -- Resultatet for 1. kvartal ligger under Matas ambitioner. Med forventning om
   en mere positiv udvikling i resten af regnskabsåret, fastholdes
   forventningerne til årets salg og resultat.
 -- EBITA udgjorde DKK 119,0 mio. i 1. kvartal 2017/18 svarende til en EBITA
   margin på 14,5% i forhold til 16,1% i den samme periode året før. Faldet i
   marginen blev drevet af den lavere dækningsgrad.
 -- Resultat efter skat for perioden blev DKK 74,0 mio. og Justeret resultat
   efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til
   software, blev DKK 88,9 mio. i forhold til henholdsvis DKK 84,6 og 99,4
   mio. i 1. kvartal af 2016/17.

(DKK mio.)           Q1 2017/18 Q1 2016/17
------------------------------------------------------
                           
Nettoomsætning            820,9    848,1
Bruttoresultat            379,1    401,1
Resultat af primær drift       99,9    117,9
EBITA                119,0    136,9
EBITA margin             14,5%    16,1%
Periodens resultat          74,0    84,6
Justeret resultat efter skat     88,9    99,4
Pengestrøm fra driftsaktivitet    69,3    77,4
Resultat pr. aktie, DKK        1,97    2,17
------------------------------------------------------Forventninger til 2017/18

De finansielle forventninger til koncernen i 2017/18 er fortsat:

 -- En underliggende (like for like) omsætningsvækst på 1-3% efter hensyntagen
   til en negativ kalendereffekt.
 -- EBITA forventes realiseret på et højere niveau end for regnskabsåret
   2016/17.
 -- Investeringer på omkring DKK 90-100 mio. (eksklusive overtagelse af
   butikker).Telekonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 22.
august 2017 kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være
tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. 

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:                        +45 32 71 16 60

UK:                        +44 (0)20 3427 1909

US:                         +1 646 254 3367

Event kode:                  ”MATAS” eller 7068776

Ring venligst 5-10 minutter før telefonkonferencen begynder.

Link til webcast:             
https://edge.media-server.com/m6/p/ffqdi3iy Kontaktpersoner

Anders T. Skole-Sørensen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55Elisabeth Toftmann Klintholm

Head of Investor Relations & Strategy, tlf. 48 16 55 48Henrik Engberg Johannsen

Informationschef, tlf. 21 71 24 74