Delårsrapport – 1. kvartal 2018/19 – Vækst og flere kunder i første kvartal drevet af digital oprustning

Selskabsmeddelelse 4 2018/19
Allerød den 22. august 2018

Delårsrapport – 1. kvartal 2018/19

(1. april – 30. juni 2018)

Vækst og flere kunder i første kvartal drevet af digital oprustning

”Året er startet godt med flere kunder og vækst i salget. Samlet set betjente vi 120.000 kunder flere end samme kvartal sidste år. Væksten er først og fremmest drevet af den oprustning på matas.dk, vi igangsatte i starten af året. Den solrige forsommer har samtidig givet et markant løft i solcremesalget. Endelig har kvartalet været påvirket af en positiv kalendereffekt. Omsætningen for regnskabsårets første kvartal var på DKK 843,8 mio., svarende til en vækst på 1,6% i forhold til samme periode sidste år. Den underliggende omsætningsvækst var 1,1% (like for like)”, udtaler Gregers Wedell-Wedellsborg, administrerende direktør i Matas A/S og fortsætter

”På grund af ekstraordinære fratrædelsesomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen, blev periodens resultat efter skat en smule lavere end samme kvartal sidste år, mens EBITDA marginen justeret for særlige poster var på niveau med første kvartal 2017/18.

I starten af året iværksatte vi en digital vækstplan under overskriften Matas 4D, blandt andet for at gøre det hurtigere og nemmere at handle på matas.dk. Som et led heri har vi nu introduceret dag til dag levering i hele landet mens vi i Storkøbenhavn kan levere samme aften, til kunder, der bestiller inden kl. 15. Kunderne har virkelig taget det til sig og e-handelssalget er vokset 50% i kvartalet.

Vores initiativer for at sikre konkurrencekraften, eksempelvis ’God lav pris’ på en række udvalgte hverdagsprodukter, har kunderne også taget godt imod. Salget i Mass Beauty voksede 0,4% i kvartalet og var blandt andet positivt påvirket af relancering af solstriberne og introduktion af en grøn solserie under Matas Natur.”

Hovedpunkter for 1. kvartal 2018/19

 • Koncernens ledelse præsenterede strategien ”Et fornyet Matas”, der rækker frem mod 2023, på en kapitalmarkedsdag den 30. maj 2018 i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2017/18. Arbejdet med at implementere strategien skrider planmæssigt frem og i regnskabsårets 1. kvartal er der igangsat en række initiativer, der sigter mod at øge kundetilfredsheden og omsætningen samt at sikre indtjeningen.
 • Omsætningen i 1. kvartal 2018/19 var DKK 843,8 mio., og steg således med 1,6% fra 1. kvartal 2017/18, hvor omsætningen var DKK 830,8 mio. (redefineret, se note 1). Det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 1. kvartal 2018/19 som i 1. kvartal 2017/18, steg 1,1% i kvartalet. Den positive kalendereffekt bidrog med ca. 0,5% af den underliggende omsætningsvækst.
 • Omsætningen var positivt påvirket af øget salg i alle shop in shops, på nær MediCare shoppen, hvor salget var uændret. Særligt salget af high-end beauty og vital steg pænt. Den gennemsnitlige transaktionsstørrelse steg 1,6% til DKK 157,6 mens antallet af transaktioner steg med 2,3% til 5,3 mio. mod 5,2 mio. året før.
 • E-handelssalget steg med 50% i forhold til samme periode året før. Mere end halvdelen af alle ordrer blev afhentet i en Matas butik.
 • Salgsudviklingen inden for Vital og High-End Beauty var tilfredsstillende med en stigning på henholdsvis 7,4% og 4,5%. Salget af Mass Beauty var positivt påvirket af et øget salg af solprodukter og nåede en omsætning lige over sidste års niveau.
 • Bruttoresultatet i 1. kvartal 2018/19 blev DKK 381,7 mio. med en bruttomargin på 45,2%, hvilket var en mindre reduktion på 0,4%-point i forhold til 45,6% i 1. kvartal 2017/18.
 • De samlede omkostninger var DKK 5,8 mio. højere end samme kvartal året før. Korrigeret for engangsomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen steg omkostningerne med DKK 0,8 mio.
 • EBITDA blev DKK 133,3 mio. i 1. kvartal 2018/19 og EBITDA marginen 15,8% mod 16,4% året før. Faldet skyldtes særlige poster i form af førnævnte engangsomkostninger i forbindelse med omstrukturering af ledelsen.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 138,3 mio. i 1. kvartal 2018/19 og tilhørende EBITDA margin på 16,4% mod 16,4% året før.
 • Resultat efter skat for perioden blev DKK 70,8 mio. og Justeret resultat efter skat, korrigeret for amortiseringer, der ikke er relateret til software og særlige poster, blev DKK 89,7 mio. i forhold til henholdsvis DKK 74,0 og 88,9 mio. i samme periode året før.
 • Pengestrøm fra primær drift steg til DKK 105,3 mio. i 1. kvartal 2018/19 fra DKK 76,7 mio. i samme kvartal året før. De frie pengestrømme var DKK 72,9 mio. mod DKK 33,3 mio. året før.
 • Bruttogælden udgjorde DKK 1.593,7 mio. pr. 30. juni 2018. Den rentebærende nettogæld udgjorde DKK 1.399,4 mio. pr. 30. juni 2018 svarende til 2,5 gange rullende 12 måneders EBITDA før særlige poster, på samme niveau som ved udgangen af 1. kvartal 2017/18.

Finansielle forventninger

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2018/19 er uændret som følger:

 • Uændret niveau for den underliggende omsætning i forhold til i 2017/18 (like-for-like vækst på mellem -1 og 1%).
 • EBITDA margin på mere end 14,5%.
 • Et niveau for CAPEX, på mellem DKK 110 og 130 mio.

De finansielle forvent­ninger til 2018/19 er baseret på forventninger om et svagt stigende privatforbrug, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje.

Omkostninger til gennemførelse af Matas vækststrategi er inkluderet i forventningerne.

Regnskabsåret 2018/19 indeholder én handelsdag mere end i 2017/18, hvilket forventes at ville påvirke omsætningen marginalt positivt.


Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 22. august 2018 kl. 10.00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
DK                                                     +45 35 15 81 21
UK:                                                    +44 (0)330 336 9411
US:                                                    +1 929-477-0402
Event kode:                                     3298039

Link til webcast:                             https://edge.media-server.com/m6/p/w5q3r742

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                               Anders T. Skole-Sørensen                                        
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                         Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55  

Elisabeth Toftmann Klintholm                                                               
Head of Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48            

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.

Vedhæftet fil