Delårsrapport 9M 2013/14

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport 9M 2013/14

Selskabsmeddelelse 38

Allerød, 2014-02-21 07:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Omsætningen i 3. kvartal
2013/14 blev 1.018 mio. kr. svarende til en vækst på 6,5% i forhold til 3.
kvartal 2012/13. Omsætningen for de første 9 måneder af 2013/14 voksede med
5,2% til 2.601 mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår.
Like-for-like væksten udgjorde 5,5% i 3. kvartal 2013/14 og 4,1% i de første 9
måneder af 2013/14. Justeret EBIT udgjorde 210 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 og
462 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013/14. Justeret EBIT margin faldt i 3.
kvartal 2013/14 til 20,7% fra 21,5% året før, primært som resultat af en
revaluering af værdien af de udestående Club Matas point. 

Terje List, adm. direktør udtaler: ”Vi er glade for, at den positive udvikling
i salget er fortsat igennem vores vigtige 3. kvartal. Vores eksekvering af
julehandlen er forløbet rigtig godt, hvilket gælder såvel planlægning af
sortiment og aktiviteter som personalets service- og salgsindsats i
butikkerne.” 

 -- Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr. svarende til en
   stigning på 6,5% sammenlignet med 3. kvartal 2012/13. En revaluering af
   aktiverede Club Matas point har reduceret omsætningsvæksten med godt
   1%-point i kvartalet. Like-for-like, dvs. væksten i de butikker, der har
   været i drift i begge delperioder, udgjorde 5,5%. Omsætningen i de første 9
   måneder af 2013/14 steg med 5,2% til 2.601 mio. kr. i forhold til samme
   periode i 2012/13. Like-for-like væksten i de første 9 måneder af 2013/14
   blev realiseret med 4,1% i forhold til 3,3% i samme periode i 2012/13.
 -- Bruttoresultatet i 3. kvartal 2013/14 blev 464 mio. kr. svarende til en
   bruttomargin på 45,6% sammenlignet med 46,3% i 3. kvartal 2012/13.
   Revalueringen af de aktiverede Club Matas point betød en reduktion af
   bruttomarginen med ca. 0,6%-point i kvartalet. Bruttomarginen for de første
   9 måneder af 2013/14 blev 45,6%, hvilket er uændret i forhold til de første
   9 måneder af 2012/13.
 -- EBIT udgjorde 191 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14. Korrigeret for
   amortisering af varemærker blev Justeret EBIT 210 mio. kr. svarende til
   2,1% vækst og en Justeret EBIT margin på 20,7% i forhold til 21,5% året
   før. Revaluering af Club Matas point påvirkede Justeret EBIT margin
   negativt med ca. 1%-point i 3. kvartal 2013/14. For de første 9 måneder af
   2013/14 udgjorde justeret EBIT margin 17,8% i forhold til 18,0% året før.
 -- Resultat efter skat for perioden blev 136 mio. kr., og Justeret resultat
   efter skat korrigeret for amortisering af varemærker blev 150 mio. kr. i
   forhold til 135 mio. kr. i 3. kvartal af 2012/13. Resultat efter skat for
   de første 9 måneder af 2013/14 blev 313 mio. kr. mod 273 mio. kr. i samme
   periode i 2012/13.
 -- Pengestrøm fra primær drift steg til 273 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 fra
   209 mio. kr. året før. De frie pengestrømme i 3. kvartal 2013/14 var -47
   mio. kr. sammenlignet med 34 mio. kr. i 3. kvartal af 2012/13. Årsagen til
   faldet i de frie pengestrømme skyldtes en stigning i betalt skat til 218
   mio. kr. samt investeringen i overtagelsen 6 associerede butikker for 72
   mio. kr.
 -- Den rentebærende nettogæld udgjorde 1.766 mio. kr. pr. 31. december 2013
   svarende til 2,8 gange rullende 12 måneders Justeret EBITDA.
 -- Der blev pr. 1. november 2013 overtaget 6 associerede Matas butikker.
   Derudover blev der i 3. kvartal åbnet én ny Matas butik i Sønderborg, to
   StyleBox butikker i hhv. Kolding og Århus samt en StyleBox webshop.
 -- Club Matas rundede 1,4 mio. medlemmer i januar 2014 og konsoliderede dermed
   sin status som Danmarks største kundeklub.

Forventninger til 2013/14

På grund af den bedre end ventet udvikling i like-for-like væksten i 3. kvartal
2013/14 præciseres forventningen til omsætningsvæksten eksklusive StyleBox og
overtagelser af associerede butikker til nu at blive i omkring 4% i forhold til
en tidligere forventning om en smule over 3,3%. 

På baggrund heraf forventes den rapporterede omsætning realiseret i
størrelsesordenen 3.350-3.375 mio. 

Den i den hidtidige guidance angivne Justeret EBIT margin, som er beregnet før
effekten fra overtagelsen af Esthetique og opstarten af Stylebox samt
overtagelsen af associerede butikker, forventes at blive omkring 17,1%. 

Justeret EBIT (defineret som resultat af primær drift tillagt amortiseringer af
varemærker og engangsomkostninger til børsnoteringen) forventes realiseret i
størrelsesordenen 540-560 mio.kr 

Driftsomkostninger i forbindelse med opstarten af StyleBox og videreførelsen af
de overtagne Esthetique butikker forventes nu at blive i størrelsesordenen
10-14 mio. kr., hvilket er inkluderet i overstående guidance for Justeret EBIT. Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere fredag den 21.
februar 2014 kl. 10:00. Telefon-konferencen og præsentation vil være
tilgængelig via Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK                  +45 32 72 80 18

UK (internationalt)      +44 (0) 1452 555 131

US                  +1 866 682 8490