Delårsrapport 9M 2014/15 – Fortsat omsætningsfremgang og marginforbedring

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport 9M 2014/15 - Fortsat omsætningsfremgang og marginforbedring

Selskabsmeddelelse 27 2014/15

Allerød, 2015-02-04 07:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Omsætningen i 3. kvartal
2014/15 blev DKK 1.041 mio., svarende til en vækst på 2,2% i forhold til 3.
kvartal 2013/14. Omsætningen for de første 9 måneder af 2014/15 voksede med
2,3% til DKK 2.661 mio. i forhold til samme periode sidste regnskabsår.
Like-for-like væksten udgjorde 0,8% i 3. kvartal 2014/15, hvilket skal ses i
forhold til en like-for-like vækst i den tilsvarende periode i 2013/14 på 5,5%.
Like-for-like væksten for de første 9 måneder af 2014/15 udgjorde 0,9%. EBITA
margin steg i 3. kvartal 2014/15 til 21,9% fra 20,7% året før, primært som
følge af at der i 3. kvartal 2013/14 var en ekstraordinær revaluering af
indregnede Club Matas point, som påvirkede marginen negativt. Underliggende
blev EBITA marginen i 3. kvartal 2014/15 realiseret marginalt højere end samme
kvartal i sidste regnskabsår. 

Terje List, adm. direktør udtaler i forbindelse med kvartalsregnskabet: ”Med en
god eksekvering af julehandlen lykkedes det, at øge såvel omsætning som
indtjening i Q3 2014/15 i forhold til et meget stærkt Q3 i 2013/14. Vi ser
resultatet som et udtryk for, at vi i et konkurrencepræget og udfordrende
detailmarked fortsat er i stand til at fastholde vores stærke position. ” 


Hovedpunkter for 3. kvartal 2014/15

 -- Omsætningen i 3. kvartal 2014/15 blev DKK 1.041 mio., svarende til en
   stigning på 2,2% sammenlignet med 3. kvartal 2013/14. Like-for-like
   væksten, som udgjorde 0,8%, var lidt under det forventede niveau.
 -- Bruttoresultatet i 3. kvartal 2014/15 blev DKK 481 mio., svarende til en
   bruttomargin på 46,2% sammenlignet med 45,6% i 3. kvartal 2013/14.
   Fremgangen skyldes, at bruttomarginen i 3. kvartal 2013/14 var negativt
   påvirket af en revaluering af indregnede Club Matas point samt
   konsolidering af tilkøbte butikker. Den underliggende bruttomargin lå
   marginalt lavere i 3. kvartal 2014/15 i forhold til samme periode året før
   drevet af normale kvartalsmæssige udsving.
 -- EBITA udgjorde DKK 228 mio. i 3. kvartal 2014/15 i forhold til DKK 210 mio.
   i samme periode året før, svarende til en fremgang i EBITA margin til 21,9%
   fra 20,7% året før. Eksklusiv effekten fra revalueringen af Club Matas
   point i 3. kvartal 2013/14, der havde en negativ effekt på ca. 1%-point,
   steg den underliggende EBITA margin en smule i 3. kvartal 2014/15. Samlet
   set var EBITA marginen 18,2% i de første 9 måneder af 2014/15, hvilket var
   en lille stigning i forhold til de første 9 måneder af 2013/14.
 -- Resultat efter skat for 3. kvartal 2014/15 blev DKK 144 mio., og Justeret
   resultat efter skat korrigeret for amortisering af varemærker blev DKK 158
   mio. mod DKK 150 mio. i 3. kvartal af 2013/14. For de første 9 måneder af
   2014/15 udgjorde Justeret resultat efter skat DKK 320 mio.
 -- Pengestrømme fra primær drift steg til DKK 328 mio. i 3. kvartal 2014/15
   fra DKK 273 mio. i samme periode året før, drevet af en positiv udvikling i
   netto arbejdskapitalen. De frie pengestrømme i 3. kvartal 2014/15 var DKK
   182 mio. sammenlignet med DKK -47 mio. i 3. kvartal 2013/14. For de første
   9 måneder af 2014/15 var de frie pengestrømme DKK 304 mio.
 -- Bruttogælden udgjorde DKK 1.910 mio. pr. 31. december 2014. Målsætningen er
   uændret at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende
   nettogæld udgjorde DKK 1.574 mio. pr. 31. december 2014, svarende til 2,4
   gange løbende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,8 gange ved
   udgangen af 3. kvartal 2013/14.


Forventninger til 2014/15
De finansielle forventninger til helåret fastholdes uændret i forhold til det
tidligere udmeldte med en samlet omsætning for 2014/15 i underkanten af DKK 3,5
mia. baseret på en estimeret like-for-like vækst på 1-2%. 

EBITA marginen forventes fortsat realiseret på niveau med 2013/14.


Conference call
Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere onsdag den 4.
februar kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via
Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. 

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK         +45 3272 8018    
UK (international) +44 (0) 1452 555 131
US         +1 866 682 8490   Med venlig hilsen
Matas A/S