Delårsrapport 9M 2015/16

Matas A/S
Kvartalsrapport

Delårsrapport 9M 2015/16

Selskabsmeddelelse 29 2015/16

Allerød, 2016-02-09 07:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas’ Like-for-like
omsætning steg i kvartalet med et fortsat stærkt cash flow - forventninger
fastholdes 

Omsætningen i 3. kvartal 2015/16 blev DKK 1.051,5 mio., svarende til en vækst
på 1,0% i forhold til 3. kvartal 2014/15. Omsætningen for de første 9 måneder
af 2015/16 var DKK 2.661,2 mio., DKK 0,1 mio. højere end i samme periode sidste
regnskabsår. Like-for-like væksten udgjorde 1,5% i 3. kvartal 2015/16, hvilket
skal ses i forhold til en like-for-like vækst i den tilsvarende periode i
2014/15 på 0,8%. Like-for-like væksten for de første 9 måneder af 2015/16
udgjorde 0,8%. 

EBITA marginen i 3. kvartal 2015/16 faldt marginalt til 21,7% fra 21,9% året
før. For de første 9 måneder af 2015/16 udgjorde EBITA marginen 18,4% mod 18,2%
i den tilsvarende periode året forinden. 

Forventningerne til omsætningen i koncernen i 2015/16 er uforandret omkring DKK
3,45 mia., baseret på en forudsætning om en like-for-like vækst på omkring 1%.
Der forventes uforandret en EBITA margin på et niveau omkring 17,0%. 

Terje List, adm. direktør, udtaler i forbindelse med kvartalsregnskabet: ”Vi
hilser den højere vækst, set i forhold til årets foregående kvartaler,
velkommen og er tilfredse med vores eksekvering i det vigtige julekvartal. Især
selektive skønhedsprodukter og helseområdet har i lighed med de foregående
kvartaler udvist en positiv udvikling. Matas har i kvartalet igangsat
udviklingen af en række strategiske og taktiske tiltag med henblik på at
udnytte og forøge vækstmulighederne for selskabet. Fokus retter sig mod
områderne Club Matas, butiksudtryk, varesortimentet og selskabets
e-handelsaktiviteter”. 

Hovedpunkter for 3. kvartal og første 9 måneder 2015/16

 -- Omsætningen i 3. kvartal 2015/16 blev DKK 1.051,5 mio., svarende til en
   stigning på 1,0% sammenlignet med 3. kvartal 2014/15. Like-for-like væksten
   udgjorde 1,5%. Omsætningen for de første 9 måneder af 2015/16 var DKK
   2.661,2 mio., DKK 0,1 mio. højere end i samme periode sidste regnskabsår,
   mens like-for-like væksten udgjorde 0,8% for de første 9 måneder af
   2015/16. Matas webshop udviste i kvartalet forøgede vækstrater. Black
   Friday, der havde større betydning end i tidligere år, blev i lighed med
   julehandlen eksekveret tilfredsstillende.
 -- Bruttoresultatet i 3. kvartal 2015/16 blev DKK 487,5 mio., svarende til en
   bruttomargin på 46,4% sammenlignet med 46,2% i 3. kvartal 2014/15. For de
   første 9 måneder af 2015/16 udgjorde bruttoresultatet DKK 1.240,4 mio., mod
   DKK 1.239,7 mio. i samme periode sidste regnskabsår, svarende til en
   uændret bruttomargin på 46,6% for 9 måneders perioden.
 -- EBITA udgjorde DKK 228,2 mio. i 3. kvartal 2015/16 i forhold til DKK 227,6
   mio. i samme periode året før, svarende til en EBITA margin på 21,7% mod
   21,9% året før. EBITA for de første 9 måneder af 2015/16 udgjorde DKK 488,9
   mio. mod DKK 483,2 mio. i samme periode sidste regnskabsår. Samlet set var
   EBITA marginen 18,4% i de første 9 måneder af 2015/16, hvilket udgør en
   stigning på 0,2%-point i forhold til de første 9 måneder af 2014/15.
 -- Resultat efter skat for 3. kvartal 2015/16 blev DKK 152,9 mio., og Justeret
   resultat efter skat korrigeret for amortisering, der ikke er relateret til
   software, blev DKK 167,4 mio. mod DKK 158,2 mio. i 3. kvartal af 2014/15.
   For de første 9 måneder af 2015/16 udgjorde Justeret resultat efter skat
   DKK 354,1 mio. mod DKK 320,2 mio. i de første 9 måneder af 2014/15.
 -- Pengestrømme fra primær drift steg til DKK 369,8 mio. i 3. kvartal 2015/16
   fra DKK 327,3 mio. i samme periode året før, drevet af en positiv udvikling
   i nettoarbejdskapitalen. De frie pengestrømme i 3. kvartal 2015/16 var DKK
   237,9 mio. sammenlignet med DKK 182,2 mio. i 3. kvartal 2014/15. For de
   første 9 måneder af 2015/16 var de frie pengestrømme DKK 434,0 mio., mod
   DKK 304,4 mio. i den tilsvarende periode i sidste regnskabsår.
 -- Bruttogælden udgjorde DKK 1.642,7 mio. pr. 31. december 2015. Målsætningen
   er uændret at have en bruttogæld på DKK 1.600-1.800 mio. Den rentebærende
   nettogæld udgjorde DKK 1.426,0 mio. pr. 31. december 2015, svarende til 2,1
   gange løbende 12 måneders EBITDA før særlige poster mod 2,4 gange ved
   udgangen af 3. kvartal 2014/15.Forventninger til 2015/16

De finansielle forventninger til helåret fastholdes uændret i forhold til det
tidligere udmeldte: 

 -- Omsætningen forventes at blive omkring DKK 3,45 mia., baseret på en
   forudsætning om en like-for-like vækst på omkring 1%.
 -- EBITA-marginen forventes realiseret på et niveau omkring 17,0%Conference call

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere tirsdag den 9.
februar kl. 11:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via
Matas’ investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:                        +45 32 71 16 58

UK (international):             +44 (0)20 3427 1900

US:                        +1 212 444 0896

Code:                      4496360Kontaktpersoner

Terje List                            Søren Mølbak

Adm. direktør, tlf. 48 16 55 55           Head of Investor
Relations, tlf. 48 16 55 48 Anders T. Skole-Sørensen              Henrik Engberg Johannsen

Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55           Informationschef, tlf. 21
71 24 74