Delårsrapport – 9M 2019/20: Indtjeningsfremgang i Matas efter stærkt julekvartal med vækst, flere kunder og ny onlinerekord på matas.dk. Forventningerne opjusteres

Selskabsmeddelelse 13 2019/20 – INTERN VIDEN
Allerød den 27. februar 2020

Delårsrapport – 9M 2019/20

(1. april – 31. december 2019)

Indtjeningsfremgang i Matas efter stærkt julekvartal med vækst, flere kunder og ny onlinerekord på matas.dk. Forventningerne opjusteres.

Omsætningen i Matas A/S var i regnskabsårets 3. kvartal (perioden fra 1. oktober 2019 til 31. december 2019) DKK 1.173 mio. mod DKK 1.093 mio. i 3. kvartal 2018/19, svarende til en stigning på 7,4%. Indtjeningen var DKK 218,9 mio. før effekt af IFRS 16 (EBITDA før særlige poster) og DKK 263,9 mio. efter IFRS 16. Indtjeningen var 6,2% højere end i samme periode året før.

Det underliggende salg (like for like) i Matas, det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet i såvel 3. kvartal 2019/20 som i 3. kvartal 2018/19, steg 4,7% i kvartalet.

Administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler: ”Kvartalet var en vigtig milepæl for Matas. Vi havde en historisk høj omsætning og solid fremgang i indtjeningen. Samspillet mellem nettet og de fysiske butikker lykkedes perfekt, og Matas havde samlet set flere kunder, der handlede for mere”.

Matas’ digitale transformation fortsatte på fuld kraft med en rekordhøj vækst på 84% i omsætningen på matas.dk i 3. kvartal 2019/20. Inklusive omsætning fra Firtal blev 16,2% af salget gennemført online mod 8,5% i samme kvartal året før. Målet er fortsat er være kundernes førstevalg, både online og i de fysiske butikker.

De finansielle forventninger til omsætning for regnskabsåret 2019/20 opjusteres og der ventes nu en omsætningsvækst på over 5% (tidligere omkring 5%) og en underliggende omsætningsvækst på over 1,5%. (tidligere omkring 1,5%). Forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster præciseres til mellem 14-14,5% før effekt af IFRS 16 (tidligere mellem 14-15%).

”Vi glæder os over, at det gode momentum fra julekvartalet er fortsat ind i 2020 og at vi derfor kan opjustere forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2019/20. Vi fortsætter med at investere i fornyelsen af Matas og præciserer samtidig forventningerne til indtjeningen”, udtaler administrerende direktør Gregers Wedell-Wedellsborg.

Delårsrapporten for 3. kvartal 2019/20 er aflagt inklusive effekten af IFRS 16. Samtidig er hoved- og nøgletal før effekt af IFRS 16 medtaget for at muliggøre sammenligning med de samme perioder i 2018/19. Implementeringen af IFRS 16 har primært indvirkning på EBITDA og EBIT samt pengestrømme fra driftsaktivitet og finansiering. Omsætningen og bruttomargin er upåvirket af IFRS 16.

Hovedpunkter for 3. kvartal 2019/20

 • Omsætningen steg 7,4%, mens det underliggende salg (like for like), det vil sige salget fra de butikker, som blev drevet i såvel 3. kvartal 2019/20 som i 3. kvartal 2018/19, steg 4,7% i kvartalet.
 • Online-salget via matas.dk steg med 84% i forhold til samme periode året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra Firtal steg 104% og samlet udgjorde 16,2% af kvartalets omsætning mod 8,5% året før.
 • Bruttomarginen var 43,9% i forhold til 44,0% i 3. kvartal 2018/19.
 • Firtal Group købte den 9. oktober 2019 en mindre virksomhed: Din Frisør Shop, der driver to webshops. Den initiale købesum var DKK 15 mio., dertil kommet et betinget vederlag på DKK 5 mio. Din Frisør Shop giver Firtal adgang til nye segmenter med fokus på professionel hårpleje og skønhed.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

 • Tilgang af omkostninger fra tilkøb af Firtal og Kosmolet samt øget omsætning på matas.dk bevirkede, at omkostningerne steg med i alt DKK 21,2 mio. Andre eksterne omkostninger steg med DKK 13,7 mio., mens personaleomkostningerne steg med DKK 7,5 mio.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 218,9 mio. mod DKK 206,0 mio. året før. EBITDA marginen før særlige poster var 18,7% mod 18,8% i 3. kvartal 2018/19.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 209,2 mio. i forhold til DKK 337,1 mio. i samme kvartal året før. De frie pengestrømme udgjorde DKK 109,7 mio. mod DKK 127,4 mio. i samme periode sidste år.
 • Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA før særlige poster, var 3,0 mod 2,8 ved udgangen af 3. kvartal 2018/19.

Hovedpunkter for de første 9 måneder af 2019/20

 • Omsætningen steg 5,8%, mens det underliggende salg (like for like) steg 1,6% set i forhold til de første 9 måneder af 2018/19.
 • Online-salget via matas.dk steg med 72% i forhold til samme periode året før, mens det samlede onlinesalg inkl. tilkøbt omsætning fra Firtal steg 141%. Onlinesalget udgjorde 13,4% af omsætningen mod 5,9% året før.
 • Bruttomarginen var 44,1% i forhold til 44,6% i de første 9 måneder af 2018/19.

Nedenstående kommentarer vedrørende omkostninger og indtjening er baseret på tal opgjort før IFRS 16.

 • De samlede omkostninger var DKK 64,5 mio. højere end i de første 9 måneder af 2018/19. Tilgang af omkostninger fra tilkøb af Firtal og Kosmolet øgede Andre eksterne omkostninger med DKK 34,4 mio. og personaleomkostningerne med DKK 18,4 mio. Den øvrige omkostningsstigning skete primært på baggrund af den markant stigende onlinehandel på matas.dk.
 • EBITDA før særlige poster og inklusive normaliseringer var DKK 446,2 mio. mod DKK 452,9 mio. samme periode året før. EBITDA marginen før særlige poster og inklusive normaliseringer var 15,5% mod 16,7% for de første 9 måneder af 2018/19.
 • Eksklusive købssummen til køb af dattervirksomheder var de frie pengestrømme DKK 130,4 mio. for de første ni måneder af 2019/20 mod DKK 316,8 mio. for samme periode året før. Faldet i pengestrømmene var drevet af større varebeholdninger i forbindelse med afvikling af julekvartalet og tilgang af lager fra den nye webshop til matas.dk samt fra Kosmolet og Firtal, som kun i begrænset omfang blev kompenseret af stigningen i de øvrige poster på driftskapitalen. De frie pengestrømme blev desuden negativt påvirket af højere investeringer i de første 9 måneder af 2019/20 i forhold til samme periode sidste år.

 Efter IFRS 16Før IFRS 16Før IFRS 16Efter IFRS 16Før IFRS 16Før IFRS 16 
 2019/202019/202018/192019/202019/202018/19 
(DKK mio.)3. kvartal3. kvartal3. kvartal9 mdr.9 mdr.9 mdr. 
        
Nettoomsætning1.173,41.173,41.092,62.871,52.871,52.713,6 
Bruttoresultat515,1515,1480,91.266,61.266,61.211,6 
EBITDA før særlige poster262,7218,9206,0562,2446,2452,9 
EBIT165,6167,5162,9282,1287,0313,9 
Justeret resultat efter skat137,5142,9139,8259,6275,6290,5 
Frie pengestrømme154,7109,7127,4127,3-7,3206,1 
Omsætningsvækst7,4%7,4%1,7%5,8%5,8%0,7% 
Underliggende omsætningsvækst (like for like)4,7%4,7%0,5%1,6%1,6%0,0% 
Bruttomargin43,9%43,9%44,0%44,1%44,1%44,6% 
EBITDA margin før særlige poster22,5%18,7%18,8%20,2%15,5%16,7% 
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster   n.a.3,02,8 

Finansielle forventninger

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 for henholdsvis den samlede omsætningsvækst og den underliggende omsætningsvækst opjusteres i forhold til forventningerne udmeldt i selskabsmeddelelse nr. 11 2019/20 (Trading Update for 3. kvartal 2019/20). Samtidig præciseres forventningerne til EBITDA marginen før særlige poster.

De samlede finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er:

 • En samlet omsætningsvækst på over 5% (tidligere: omkring 5%)
 • En underliggende omsætningsvækst (like for like) på over 1,5% (tidligere: omkring 1,5%)
 • En EBITDA margin før særlige poster mellem 14-14,5% før effekt af IFRS 16 (tidligere: mellem 14-15%)
 • Et niveau for CAPEX, på mellem DKK 150 og 170 mio. (uændret)

Koncernens finansielle forventninger til regnskabsåret 2019/20 er inkl. helårseffekt af Firtal (closing 13. november 2018), der medregnes i den underliggende omsætningsvækst fra december 2019, opkøbet af Kosmolet A/S (closing den 11. juni 2019) og Firtal Groups køb af Din Frisør Shop (closing den 9. oktober 2019).

De finansielle forvent­ninger til 2019/20 er baseret på en forventning om et svagt stigende forbrug af produkter inden for skønhed, helse og personlig pleje, et fortsat fald i trafik til den fysiske detailhandel og fortsat intensiv konkurrence på markedet for skønhed, helse og personlig pleje. Der er ikke indregnet væsentlige effekter på Matas koncernens omsætning som følge af spredningen af COVID-19 virus i forventningerne til resten af regnskabsåret 2019/20.

Koncernens langsigtede finansielle ambitioner er uændrede.

Status på udvalgte nøgletal fremgår af nedenstående tabel.


Finansielle forventninger og ambitioner
Realiseret
Q3 2019/20
Realiseret
9M 2019/20
Forventninger
til 2019/20
Ambitioner for 2022/23
   Løbende 
Kundeengagement (M-NPS)63 (indeks 98)63 (indeks 98)forbedring70 (indeks 110)
Omsætning (DKK)/omsætningsvækst*1.173 mio./+7,4%2.871 mio./+5,8%Over 5%Ca. 4,0 mia.
Underliggende omsætningsvækst (like-for-like)4,7%1,6% Over 1,5%Positiv
EBITDA margin** før særlige poster (før IFRS 16)18,7%15,5% 14-14,5%Over 14%
CAPEX (DKK)46 mio.126 mio.150-170 mio.Under 90 mio.
Gearing** (før IFRS 16) 3,0 2,5 – 32,5 – 3

* Inkluderer omsætning fra Firtal i perioden fra den 13. november 2018 til 31. december 2019 og omsætning fra Kosmolet fra 11. juni 2019 til 31. december 2019. ** Før effekt af IFRS 16, inklusive Firtal og Kosmolet.

Købet af Kosmolet A/S har som forventet krævet en initial investering på DKK 145 mio., hvoraf DKK 10 mio. er betalt i Matas aktier. Dertil kommer et betinget vederlag på op til DKK 20 mio. til betaling i juni 2020.

Købet af Din Frisør Shop har som forventet krævet en initial investering på DKK 15 mio. Dertil kommer et betinget vederlag på DKK 5 mio. til betaling i oktober 2020.


Telefonkonference

Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere torsdag den 27. februar 2020 kl. 10:00.
Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas’ investorhjemmeside: www.investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK:                    +45 78 15 01 08
UK:                    +44 (0) 333 300 9266
US:                    +1 833 526 8395

Link til webcast:  https://matas.eventcdn.net/202002/

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                                                                                                            
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55                                              

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55      

Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corp. Affairs, tlf. 48 16 55 48

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige drifts­resultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forret­ningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalel­serne er baseret på forventninger eller forud­sigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne ­rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtøm­mende omfatter sådanne faktorer generelle økono­miske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold.