Delårsrapport for årets første 9 måneder 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 13 2022/23
Allerød, 8. februar 2023

Delårsrapport for årets første 9 måneder 2022/23

(1. april – 31. december 2022)

Forbedret rentabilitet og frie pengestrømme fordoblet

 • Grundet et rekordhøjt antal kunder realiserede Matas en samlet omsætning på DKK 1.396 mio. for 3. kvartal 2022/23 mod DKK 1.378 mio. for 3. kvartal 2021/22, svarende til en stigning på 1,3% sammenlignet år for år. Det underliggende salg steg med 1,2% i kvartalet.
 • Bruttomarginen for 3. kvartal 2022/23 blev realiseret med 44,5%, hvilket afspejler den langsigtede udvikling.
 • EBITDA før særlige poster beløb sig til DKK 296 mio. for 3. kvartal 2022/23 mod DKK 284 mio. i samme periode sidste år, svarende til en EBITDA-margin før særlige poster på 21,2% for 3. kvartal 2022/23 mod 20,6% sidste år.
 • Resultatet efter skat for 3. kvartal 2022/23 beløb sig til DKK 147 mio., hvilket er på samme niveau som i 3. kvartal 2021/22.
 • Kundetilfredsheden forblev på det høje niveau opnået i 2. kvartal 2022/23 med en Net Promotor Score på 75 på matas.dk og 73 i butikkerne.
 • Matas.dk fastholdt endnu engang sin position som den anden mest anvendte webshop på tværs af alle detailkategorier ifølge Dansk Erhvervs E-handelsanalyse for 2022.
 • Matas lancerede den 31. januar 2023 sine to nye webshops matas.no samt matas.se.
 • Den 1. februar 2023 blev byggeriet af Matas’ nye logistikcenter sendt i udbud.
 • Matas fastholder forventningerne til regnskabsåret 2022/23, men EBITDA-marginen før særlige poster forventes nu at ligge i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval på 17% til 18%.

Administrerende direktør i Matas A/S, Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:

“Julehandlen i Matas var funklende. Vi har ekspederet et rekordhøjt antal kunder, fastholdt vores høje kundetilfredshed og afsluttet kvartalet med en 16% vækst i onlinesalget. Tallene bekræfter vores væksstrategi, selv i et udfordrende detailmarked.

Rentabiliteten blev forbedret, til trods for øgede energi- og anlægsomkostninger, grundet vækst i egne brands samt vores pluk-i-butik koncept, som sikrer levering til kunderne inden for en time samt reducerer ordreopfyldelsesomkostningerne. På baggrund af de gode resultater for 3. kvartal 2022/23, forventes EBITDA-marginen før særlige poster at ligge i den øvre ende af det guidede interval for regnskabsåret 2022/23.

Vi har nu åbnet vores prisbelønnet webshop i både Sverige og Norge for at vinde internationale markedsandele. Vi tilbyder dermed vores unikke varesortiment inden for skønhed og velvære til svenske og norske forbrugere, hvoraf 20% allerede har kendskab til Matas via besøg og ferier i Danmark.”


Hoved- og nøgletal

 2022/23
3. kvt.
2021/22
3. kvt.
2022/23 9M2021/22 9M
Hovedtal (DKK mio.)    
Omsætning1.396,21.378,43.438,93.373,6
Bruttoresultat620,9613,71.529,91.497,7
EBITDA før særlige poster295,9283,5647,4634,8
Resultat efter skat147,3146,7263,1237,2
Frie pengestrømme382,4186,1541,2266,8
     
Nøgletal    
Omsætningsvækst1,3%5,0%1,9%5,7%
Underliggende omsætningsvækst1,2%2,8%1,8%3,4%
Bruttomargin44,5%44,5%44,5%44,4%
EBITDA-margin før særlige poster21,2%20,6%18,8%18,8%
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster  1,52,1


Hovedpunkter for 3. kvartal 2022/23

 • Matas realiserede en samlet omsætning på DKK 1.396 mio. for 3. kvartal 2022/23 mod DKK 1.378 mio. for 3. kvartal 2021/22, svarende til en stigning på 1,3% sammenlignet år for år (trading update meddelte en stigning på 1,2%). Det underliggende salg steg med 1,2% i kvartalet.
 • Onlinesalget steg med 15,5%, og de fysiske butikker rapporterede en salgsnedgang på 3,4% sammenlignet med 3. kvartal 2021/22.
 • Kundetrafikken udviklede sig positivt, og antallet af transaktioner steg med 2,3% til 6,8 mio., medens den gennemsnitlige basket size blev reduceret med 0,8% til DKK 203 pr. transaktion.
 • Bruttoresultatet for 3. kvartal 2022/23 beløb sig til DKK 621 mio. mod DKK 614 mio. i samme kvartal året før. Bruttomarginen blev realiseret med 44,5% sammenlignet med 43,0% i 3. kvartal 2021/22 efter justering for de DKK 20 mio. i forbindelse med Club Matas momssagen sidste år.
 • Andre eksterne omkostninger udgjorde DKK 105 mio. i 3. kvartal 2022/23 mod DKK 98 mio. i 3. kvartal 2021/22. Stigningen på DKK 7 mio. i andre eksterne omkostninger var primært drevet af øgede energi-, anlægs- og fragtomkostninger sammenlignet med 3. kvartal 2021/22.
 • EBITDA før særlige poster beløb sig til DKK 296 mio., og EBITDA-marginen før særlige poster udgjorde 21,2%.
 • De samlede af- og nedskrivninger faldt med DKK 13 mio. til DKK 95 mio. i 3. kvartal 2022/23.
 • Resultatet efter skat for 3. kvartal 2022/23 beløb sig til DKK 147 mio., hvilket er på samme niveau som i 3. kvartal 2021/22.
 • De frie pengestrømme udgjorde DKK 382 mio. for 3. kvartal 2022/23 mod DKK 186 mio. i samme periode året før.

Hovedpunkter for årets første 9 måneder 2022/23

 • Detailomsætningen steg med 2,0% til DKK 3.365 mio. Mass Beauty realiserede en fremgang på 4,9%, Health and Wellbeing steg med 2,7%, medens High-End Beauty var på samme niveau som sidste år.
 • Den samlede omsætning steg med 1,9% for årets første 9 måneder 2022/23 drevet af en onlinevækst på 9,3%, medens engrosomsætningen blev øget med 1,1% og omsætningen fra fysiske butikker faldt med 0,5%.
 • Kundetrafikken udviklede sig positivt, og antallet af transaktioner steg med 4,3% til 17,7 mio., medens den gennemsnitlige basket size blev reduceret med 2,2% til DKK 191 pr. transaktion.
 • Bruttoresultatet for årets første 9 måneder 2022/23 beløb sig til DKK 1.530 mio. mod DKK 1.498 mio. for samme periode 2021/22. Bruttomarginen udgjorde 44,5% mod 43,8% i samme periode 2021/22 efter justering af særlige poster.
 • Andre eksterne omkostninger beløb sig til DKK 269 mio. for årets første 9 måneder 2022/23 mod DKK 236 mio. året før. Stigningen i andre eksterne omkostninger var drevet af DKK 12 mio. øgede energiomkostninger og omkostninger forbundet med onlinevækst sammenlignet med årets første 9 måneder 2021/22.
 • EBITDA før særlige poster beløb sig til DKK 647 mio. for årets første 9 måneder 2022/23 mod DKK 635 mio. samme periode sidste år. EBITDA-marginen før særlige poster udgjorde 18,8% for årets første 9 måneder 2022/23 mod 18,8% i samme periode sidste år.
 • Pengestrømme fra primær drift udgjorde DKK 757 mio. for årets første 9 måneder 2022/23 mod DKK 537 mio. i samme periode sidste år.
 • De frie pengestrømme udgjorde DKK 541 mio. for årets første 9 måneder mod DKK 267 mio. i samme periode året før.

Videokonference
Matas afholder en videokonference for investorer og analytikere onsdag den 8. februar kl. 10.00 (CET). Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:

DK: +45 78 76 84 90

UK: +44 203 769 6819

US: +1 646 787 0157

Pinkode for alle lande: 915912

Link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/q3-interimreport/

Kontaktpersoner
Gregers Wedell-Wedellsborg
Administrerende direktør, Tlf. +45 48 16 55 55

Per Johannesen Madsen
Finansdirektør, Tlf. +45 48 16 55 55

Klaus Fridorf
Kommunikationschef, Tlf. +45 61 20 19 97

Frederikke Linde
Chef for Investor Relations, Tlf. +45 60 62 60 87

Udsagn om fremtiden
Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas Groups fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas Groups kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af sundhedstiltag, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.