Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 04 2021/22
Allerød den 29. juni 2021


Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 29. juni 2021 kl. 16.00 hos Gorrissen Federspiel.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020/21 taget til efterretning, årsrapporten for 2020/21 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 2,00 pr. aktie à nominelt DKK 2,50. Udbyttet forventes udbetalt fredag den 2. juli 2021.

Generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten for 2020/2021 i den vejledende afstemning.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget for 2021/22 til bestyrelsen, inklusive formanden, næstformanden og medlemmer af bestyrelseskomitéerne.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Henrik Taudorf Lorensen, Mette Maix, og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Kenneth Melchior blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på dagen er erhvervelse.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede vederlagspolitik.

Afslutningsvist blev dirigenten bemyndiget til, med substitutionsret, at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.

Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand


For yderligere information
Henrik Lund
Chef for Investor Relations
Tlf. 30 30 99 08