Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 04 2020/21
Allerød, den 30. juni 2020


Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 30. juni 2020 kl. 16.00 hos Gorrissen Federspiel.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2019/20 taget til efterretning, årsrapporten for 2019/20 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om at allokere resultatet for regnskabsåret 2019/20 til overført resultat.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget for 2020/21 til bestyrelsen, inklusive formanden, næstformanden og formanden for revisionskomitéen.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Signe Trock Hilstrøm, Mette Maix, og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Henrik Taudorf Lorensen blev valgt som nyt medlem til bestyrelsen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring i vedtægternes § 5.2 vedrørende opdatering af standarddagsordenen for ordinære generalforsamlinger.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede vederlagspolitik.

Afslutningsvist blev dirigenten bemyndiget til, med substitutionsret, at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.


Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand


For yderligere information
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs
Tlf. 48 16 55 48