Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 06 2019/20
Allerød den 27. juni 2019

Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 27. juni 2019 kl. 16.00 i IDA Mødecenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018/19 taget til efterretning, årsrapporten for 2018/19 blev godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 3,00 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet udbetales tirsdag den 3. juli 2019.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for revisionskomitéen for 2019/20.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Signe Trock Hilstrøm, Mette Maix, Christian Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet.

Generalforsamlingen godkendte, at bemyndigelsen til bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i vedtægternes § 3.1. forhøjes fra nominelt kr. 5.000.000 til nominelt kr. 9.570.000. Derudover ændres vedtægternes § 3.3., således at bemyndigelserne i §§ 3.1 og 3.2 samlet kan benyttes til at udstede nye aktier op til nominelt kr. 9.570.000. Bemyndigelserne blev desuden forlænget frem til den 1. april 2024.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede tilføjelse af to nye binavne, Matas Gruppen A/S og Matas Group A/S, og ændringen af vedtægternes § 1.2. i overensstemmelse hermed.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede tilpasning af vedtægternes § 6.2. om en aktionærs anmeldelse af deltagelse i generalforsamlingen.

Afslutningsvist blev dirigenten bemyndiget til, med substitutionsret, at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.


Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand


Kontaktperson
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs
Tlf. 48 16 55 48

Vedhæftet fil