Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 3 2018/2019
Allerød den 28. juni 2018

Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 28. juni 2018 kl. 16.00 i IDA Mødecenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2017/18 taget til efterretning, årsrapporten for 2017/18 blev godkendt og der blev meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 6,30 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Udbyttet vil blive udbetalt den 3. juli 2018.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for revisionskomitéen for 2017/18.

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Signe Trock Hilstrøm, Mette Maix, Christian Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede ændring af selskabets reviderede og sammenskrevne vederlagspolitik, der indeholder de overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, til bestyrelsen og direktionen.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier frem til den 1. april 2023 og foretage ændring af vedtægternes §§ 3.1-3.3 i overensstemmelse hermed.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen foreslåede ophævelse af aldersgrænsen på 70 år og ændringen af vedtægternes § 9.4, 3.pkt i overensstemmelse hermed.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand.

Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand

For yderligere information
Elisabeth Toftmann Klintholm
Chef for Investor Relations & Corporate Affairs
Tlf. 48 16 55 48

Vedhæftet fil