Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 4 2017/2018

Allerød, 2017-06-29 17:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Forløb af ordinær
generalforsamling Matas A/S afholdt ordinær generalforsamling den 29. juni 2017 kl. 16.00 i
Tivoli Hotel & Congress Center. Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2016/17
taget til efterretning, årsrapporten for 2016/17 blev godkendt og der blev
meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen. Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 6,30 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for
revisionskomitéen for 2017/18. Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Christian Mariager og Birgitte
Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Signe Trock Hilstrøm og Mette Maix blev nyvalgt til bestyrelsen.Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet i overensstemmelse med anbefalingen fra revisionsudvalget. Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK
2.500.000 ved annullering af 1.000.000 stk. egne aktier á DKK 2,50, hvorefter
selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 95.728.730, og at ændre selskabets
vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens §
192. Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op
til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på
noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige
mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge
Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand. 

Matas A/SLars Vinge Frederiksen

Bestyrelsesformand

For yderligere information

Aktionærer:                                  
         Presse og medier: 

Anders T. Skole-Sørensen                            
    Henrik Engberg Johannsen 

CFO                                      
          Informations- og miljøchef 

Tlf. 48 16 56 04                                
        Tlf. 21 71 24 74