Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S
Referat fra generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 12 2016/2017

Allerød, 2016-06-29 17:32 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S afholdt ordinær
generalforsamling den 29. juni 2016 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center. 

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2015/16
taget til efterretning, årsrapporten for 2015/16 blev godkendt og der blev
meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 6,30 pr. aktie á nominelt DKK 2,50. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for
revisionskomitéen for 2016/17. 

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Ingrid Jonasson Blank, Christian
Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet. 

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK
2.500.000 ved annullering af 1.000.000 stk. egne aktier á DKK 2,50, hvorefter
selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 98.228.730, og at ændre selskabets
vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i selskabslovens §
192. 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op
til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på
noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige
mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på købstidspunktet. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge
Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand. Matas A/SLars Vinge Frederiksen

Bestyrelsesformand

For yderligere information

Aktionærer:                                
Presse og medier: 

Søren Mølbak                              Henrik
Engberg Johannsen 

Head of Investor Relations                    Informations-
og miljøchef 

Tlf. 48 16 55 48                             Tlf.
21 71 24 74