Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S
Referat fra generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 9 2015/16

Allerød, 2015-06-24 17:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S afholdt ordinær
generalforsamling den 24. juni 2015 kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center. 

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014/15
taget til efterretning, årsrapporten for 2014/15 blev godkendt og der blev
meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 5,80 pr. aktie á nominelt DKK 2,50 svarende til i alt DKK 237
mio. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for
revisionskomitéen for 2015/16. 

Generalforsamlingen vedtog at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK
1.220.780 ved annullering af nominelt DKK 488.312 egne aktier á DKK 2,50,
hvorefter selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 100.728.730, og at ændre
selskabets vedtægter i overensstemmelse hermed efter udløbet af fristen i
selskabslovens § 192. 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier for op
til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på
noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen, og forudsat at købsprisen
ikke afviger mere end 10 % fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på
købstidspunktet. 

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Ingrid Jonasson Blank, Christian
Mariager og Birgitte Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. 

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge
Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand. 

Matas A/SLars Vinge Frederiksen
BestyrelsesformandFor yderligere information
Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75