Forløb af ordinær generalforsamling

Matas A/S
Referat fra generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 7 2014/15

Allerød, 2014-06-30 17:38 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S afholdt ordinær
generalforsamling den 30. juni kl. 16.00 i Tivoli Hotel & Congress Center. 

Advokat Niels Heering var udpeget som dirigent.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2013/14
taget til efterretning, årsrapporten for 2013/14 blev godkendt og der blev
meddelt decharge til direktionen og bestyrelsen. 

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning
af udbytte på DKK 5,50 pr. aktie á nominelt DKK 2,50 svarende til i alt DKK 224
mio. 

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen og formanden for
revisionskomitéen for 2014/15. 

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til, i perioden indtil
næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet erhverve egne aktier for op
til 10 % af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på
noget tidspunkt må overstige 10 % af aktiekapitalen, og forudsat at købsprisen
ikke afviger mere end 10 % fra børskursen på NASDAQ OMX Copenhagen på
købstidspunktet. 

Generalforsamlingen vedtog at ændre selskabets vederlagspolitik i
overensstemmelse med bestyrelsens forslag. 

Lars Vinge Frederiksen, Lars Frederiksen, Ingrid Jonasson Blank og Birgitte
Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Christian Mariager blev valgt som nyt
medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Søren Vestergaard-Poulsen af
bestyrelsen. 

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for
selskabet. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Vinge
Frederiksen som formand og Lars Frederiksen som næstformand. 

Matas A/SLars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand