Forløb af ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 07 2022/23
Allerød den 28. juni 2022


Matas A/S afholdte ordinær generalforsamling den 28. juni 2022 kl. 16.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V.

Beslutninger truffet på den ordinære generalforsamling

 • Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2021/22 blev taget til efterretning
 • Den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt
 • Generalforsamlingen godkendte anvendelse af overskud i overensstemmelse med den vedtagne årsrapport for regnskabsåret 2021/22, herunder udlodning af udbytte på DKK 2,00 pr. aktie à nominelt DKK 2,50. Udbyttet forventes udbetalt den 1. juli 2022
 • Decharge blev meddelt til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
 • Vederlagsrapporten for regnskabsåret 2021/22 blev godkendt i den vejledende afstemning
 • Vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2022/23 blev godkendt

Valg og sammensætning af bestyrelsen

 • Lars Vinge Frederiksen, Henrik Taudorf Lorensen, Mette Maix, Birgitte Nielsen og Kenneth Melchior blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen
 • Lars Jensen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen
 • EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling
 • Straks efter den ordinære generalforsamling valgte bestyrelsen Lars Vinge Frederiksen som formand og Mette Maix som næstformand

Bemyndigelse til at erhverve egne aktier

 • Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier for op til 10% af aktiekapitalen, idet selskabets besiddelse af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af aktiekapitalen. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra børskursen på Nasdaq Copenhagen på dagen er erhvervelse

Forslag fra bestyrelsen godkendt på den ordinære generalforsamling

 • Ændringen af Selskabets vedtægter vedrørende brug af engelsk som sprog i selskabsmeddelelser, årsrapporter og i forbindelse med generalforsamlinger blev vedtaget
 • Ændringen af Selskabets vedtægter ved forhøjelse af det maksimale antal af medlemmer i bestyrelsen blev vedtaget
 • Generalforsamlingen vedtog en generel skadesløsholdelsesordning til fordel for medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen og andre ledende medarbejdere
 • Bemyndigelse til dirigenten til at anmelde de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen

Vedtægter

 • De opdaterede vedtægter som godkendt på generalforsamlingen i dag er vedhæftet

Allerød den 28. juni 2022

På vegne af bestyrelsen for Matas A/S


Lars Vinge Frederiksen
Bestyrelsesformand


For yderligere information
Frederikke Linde                
Head of Investor Relations
Tlf. 60 62 60 87