Fremgang over hele linjen, opjustering af guidance og lancering af en ny femårig vækststrategi

Selskabsmeddelelse 05 2021/22 – INTERN VIDEN
Allerød den 18. august 2021

Delårsrapport – 1. kvartal 2021/22
(1. april – 30. juni 2021)


Fremgang over hele linjen, opjustering af guidance og lancering af en ny femårig vækststrategi

 • Matas realiserede en vækst på 7,9% med fremgang i alle varekategorier og salgskanaler.
 • EBITDA før særlige poster steg med 7,5%.
 • Investering på mere end DKK 500 mio. i nyt logistikcenter igangsat.
 • Matas opjusterer.
 • Lancering af ny femårig vækststrategi.

Forårskvartalet i Matas var strålende. Danskernes shoppelyst boblede, håndsprit og mundbind blev skiftet ud med make-up og solcreme, butikkerne fik et flot comeback, og onlinesalget fortsatte på et højt niveau. På den baggrund opjusterer vi forventningerne til årets resultat, samtidig med at vi har det bedst tænkelige afsæt, når vi i dag løfter sløret for vores nye vækststrategi”, udtaler administrerende direktør i Matas A/S Gregers Wedell-Wedellsborg og fortsætter:

Over de seneste tre-fire år er Matas blevet en digital virksomhed med en onlineomsætning på over DKK 1 mia. og mere end 600.000 onlinekunder med en historisk høj kundetilfredshed, samtidig med at kunderne har vist, at de fortsat vil handle i fysiske butikker.

Vi vil over de næste fem år investere over én mia. kr. i at spille en større rolle i vores kunders liv og hverdag. Vores kunder kan se frem til, at vi over de næste fem år løbende udvider vores sortiment på matas.dk med masser af nye brands og titusindvis af nye varer, som vi kan levere fra dag til dag over hele landet og samme dag i Hovedstaden, Århus, Odense og Trekantområdet. Samtidig vil vi investere i et nyt logistikcenter, løbende forny vores butikker med digitale services samt fortsat styrke vores DNA, som er rådgivning af vores kunder. Vores ambition er at forøge Matas’ omsætning til mere end DKK 5 mia. med en EBITDA margin i intervallet 17-18% inden for de kommende fem år.

Matas’ bestyrelse har i dag godkendt etableringen af et nyt stort centralt logistikcenter i Allerød. Matas Logistics Center (MLC) vil samle en lang række logistikfunktioner, som i dag er fordelt på forskellige adresser, i en moderne og automatiseret facilitet. Etableringen af MLC vil indebære en investering på mere end DKK 500 mio. hvoraf maksimum DKK 125 mio. forventes afholdt i dette regnskabsår. MLC giver plads til mere end 150.000 varer og muliggør hurtigere levering til kunderne. Samtidig forventes MLC isoleret set at kunne bidrage positivt med over 1%-point til Matas’ samlede EBITDA margin, når faciliteten er i fuld drift.

Som et led i den nye strategi vil Matas accelerere udviklingen og opkøb af egne brands for at øge differentieringen og lønsomheden. Samtidig vil Matas igangsætte eksport af Matas’ egne brands for at møde den stigende globale efterspørgsel efter brands med en nordisk, bæredygtig og ren profil.

Hovedpunkter for 1. kvartal 2021/22

 • Omsætningen steg med 7,9% til DKK 1.021 mio. Like for like salget steg med 5,9%.
 • Butikkernes omsætning steg med 6% drevet af en vækst på 4% i basket size og en vækst på 2% i antallet af transaktioner.
 • Online-salget via matas.dk og Firtal steg med 7%. Matas’ webshops var således i stand til at fastholde og udbygge den markante fremgang fra 1. kvartal sidste år, hvor omsætningen steg med 152%.
 • Blandt salgskategorierne var der størst fremgang i High End Beauty, der viste en vækst på over 11% med fremgang inden for alle varegrupper. Salget af makeup blev understøttet af, at danskerne i stor udstrækning vendte tilbage til deres fysiske arbejdspladser, og sociale aktiviteter startede op igen. Matas har samtidig fortsat fordel af mindre rejseaktivitet siden Covid-19 pandemiens start i foråret 2020.
 • EBITDA før særlige poster blev DKK 186 mio. mod DKK 173 mio. året før. Fremgangen på 7,5% var drevet af øget omsætning, idet EBITDA marginen før særlige poster var stort set stabil på 18,2% mod 18,3% året før.
 • Pengestrøm fra primær drift blev DKK 88 mio. i forhold til DKK 301 mio. samme kvartal året før. Faldet på DKK 213 mio. skal ses på baggrund af en usædvanlig gunstig udvikling i driftskapitalen i første kvartal sidste år bl.a. som konsekvens af den betalingsudskydelse af A-skat og moms, som blev indført som en del af de Covid-19 relaterede lempelser.
 • Opkøbte aktiviteter i Web Sundhed blev integreret i kvartalet og bidrog med DKK 17 mio. til kvartalets omsætning.
 2021/222020/21Ændring
(DKK mio.)1. kvartal1. kvartali procent
    
Nettoomsætning1.0219477,9%
Bruttoresultat4534207,8%
EBITDA før særlige poster1861737,5%
EBIT78728,2%
Justeret resultat efter skat776714,5%
Frie pengestrømme-5237-102%
Underliggende omsætningsvækst (like for like)5,9%8,4% 
Bruttomargin44,4%44,4% 
EBITDA margin før særlige poster18,2%18,3% 
Nettorentebærende gæld / EBITDA før særlige poster2,13,2 

Matas opjusterer de finansielle forventninger til 2021/22

 • Omsætningen forventes nu i intervallet DKK 4.160-4.290 mio. svarende til en vækst på mellem 0% og +3% mod tidligere DKK 4.080-4.250 mio. svarende til en vækst på mellem -2% og +2%.
 • EBITDA marginen før særlige poster forventes nu realiseret inden for et spænd mellem 17,5% og 18,5% fra tidligere mellem 17,0% og 18,5%.
 • Forventningerne til investeringer hæves med DKK 155 mio. til intervallet DKK 295-315 mio. ved at indregne den maksimalt forventede investering i regnskabsåret i MLC på DKK 125 mio. og det gennemførte opkøb af aktiviteter til Web Sundhed med DKK 29 mio.

Baggrunden for opjusteringen er den høje vækst i omsætningen i årets første kvartal samt at usikkerheden relateret til Covid-19 vurderes at være blevet mindre.

Forventningerne til omsætningen for resten af 2021/22 er baseret på følgende grundantagelser:

 • Fortsat, men moderat, vækst i privatforbruget.
 • Ingen væsentlige restriktioner eller nedlukning af detailhandlen i regnskabsåret.
 • En gradvis normalisering af handelsmønstre og rejseaktivitet i løbet af 2. kalenderhalvår 2021.
 • Bortfald af salg af værnemidler, men fortsat høj efterspørgsel efter sundhedsprodukter.
 • Et fortsat kanalskifte fra fysisk detailhandel til nethandel dog i et mere afdæmpet tempo end i 2020/21.
 • Øget konkurrence, særligt online.

Forventningerne til indtjeningen er fastlagt ud fra følgende antagelser:

 • Et stabilt indtjeningsniveau i de fysiske butikker og på matas.dk.
 • Øget digital forretningsudviklingsaktivitet på tværs af Matas Gruppen, hvilket på kort sigt forventes at påvirke EBITDA marginen negativt med op til 1%, men som vil sikre selskabets langsigtede vækst.

Videokonference

Matas afholder videokonference for investorer og analytikere den 18. august 2021 kl. 10:00. Videokonferencen og den tilhørende præsentation kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere:
Denmark: +45 82 33 31 94
United Kingdom: +44 333 300 9034
United States: +1 631 913 1422
PIN: 53061265#

Link til webcast:         https://streams.eventcdn.net/matas/2021q1/

Kapitalmarkedsdag

Matas afholder en kapitalmarkedsdag den 18. august 2021 kl. 10:30.

Kapitalmarkedsdagen bliver et digitalt event som kan følges på ovenstående numre eller via følgende link til webcast: https://streams.eventcdn.net/matas/capital-markets-day-august-2021/

Kapitalmarkedsdagen med tilhørende præsentationer kan tilgås fra Matas’ investorhjemmeside: https://investor.matas.dk.

Kontaktpersoner

Gregers Wedell-Wedellsborg                        
Administrerende direktør, tlf. 48 16 55 55

Anders Skole-Sørensen
Finansdirektør, tlf. 48 16 55 55                

Henrik Lund                
Chef for Investor Relations, tlf. 30 30 99 08

Klaus Fridorf        
Kommunikationschef, tlf. 61 20 19 97

Udsagn om fremtiden

Denne rapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas koncernens fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas-koncernens kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i rapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivningsmæssige forhold samt effekter af tiltag til at begrænse COVID-19, som ikke specifikt er nævnt ovenfor.