Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 100 mio.

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 100 mio.

Selskabsmeddelelse 14 2014/15

Allerød, 2014-11-18 08:01 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen har besluttet at
udnytte bemyndigelsen til køb af selskabets egne aktier givet på
generalforsamlingen den 30. juni 2014. Bemyndigelsen tillader Matas at købe op
til 10% af selskabets kapital. Inden opstarten af dette program udgør
beholdningen af egne aktier 97.777 stk. svarende til 0,2% af den samlede
aktiekapital. 

Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes for at tilpasse selskabet
kapitalstruktur og reducere virksomhedens kapital, og vil løbe i perioden fra
og med den 18. november 2014 til og med senest den 27. maj 2015. I denne
periode vil Matas købe aktier til en værdi på DKK 100 mio. efter bestemmelserne
i EU-kommissionens forordning nr. 2273/2003 af 22 december 2003, også kaldet
”Safe Harbor” reglerne, der sikre, at selskabet er beskyttet mod overtrædelse
af insiderlovgivningen i forbindelse med tilbagekøbet. 

Matas har valgt Danske Bank til at forestå aktietilbagekøbet. Danske Bank vil i
henhold til separat aftale med Matas købe aktier og træffe sine
handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra Matas, og inden for
følgende rammer: 

 -- Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier svarende til en værdi på DKK 100
   mio., og der kan maksimalt købes 1.200.000 aktier svarende til 2,9% af
   Matas’ aktiekapital.
 -- Aktier købt under tilbagekøbsprogrammet må ikke blive erhvervet til en kurs
   der overtiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige
   handel på NASDAQ Copenhagen og (ii) det højeste foreliggende uafhængige bud
   på NASDAQ Copenhagen på handelstidspunktet.
 -- Der kan maksimalt på en enkelt handelsdag blive købt aktier tilbage for en
   værdi der svarer til 25% af den gennemsnitlig daglige mængde af selskabets
   aktier handlet på NASDAQ Copenhagen for de 20 handelsdage der går forud for
   købstidspunktet.

Matas vil offentliggøre antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi i
henhold til lovgivningen og reglerne for NASDAQ Copenhagen. 

Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Jesper Breitenstein på
telefon 27 80 76 75. Med venlig hilsen

Matas A/S