Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 150 mio.

Matas A/S
Aktietilbagekøb

Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram på DKK 150 mio.

Selskabsmeddelelse 15 2016/17

Allerød, 2016-08-30 08:56 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen har besluttet at
udnytte bemyndigelsen til køb af selskabets egne aktier givet på
generalforsamlingen den 29. juni 2016. Bemyndigelsen tillader Matas at købe op
til 10% af selskabets kapital. Inden opstarten af dette program udgør
beholdningen af egne aktier 261.948 stk. svarende til 0,7% af den samlede
aktiekapital. 

Aktietilbagekøbsprogrammet igangsættes for at tilpasse selskabet
kapitalstruktur og reducere virksomhedens kapital, og vil løbe i perioden fra
og med den 1. september 2016 til og med senest den 31. marts 2017. I denne
periode vil Matas købe aktier til en værdi på DKK 150 mio. efter bestemmelserne
artikel 5 i EU-Parlamentet og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014
(MAR) og forordning 2016/1052, også kaldet ”Safe Harbor” reglerne, der sikrer,
at selskabet er beskyttet mod overtrædelse af insiderlovgivningen i forbindelse
med tilbagekøbet. 

Matas har valgt Danske Bank til at forestå aktietilbagekøbet. Danske Bank vil i
henhold til separat aftale med Matas købe aktier og træffe sine
handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra Matas, og inden for
følgende rammer: 

 -- Der vil maksimalt blive tilbagekøbt aktier svarende til en værdi på DKK 150
   mio., og der kan maksimalt købes 1.875.000 aktier svarende til 4,8% af
   Matas’ aktiekapital.
​

 -- Aktier købt under tilbagekøbsprogrammet må ikke blive erhvervet til en
   kurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste
   uafhængige handel på det pågældende marked og (ii) det højeste foreliggende
   uafhængige bud på det pågældende marked på handelstidspunktet.

 -- ​
Der kan maksimalt på en enkelt handelsdag blive købt aktier tilbage for en
   værdi, der svarer til 25% af den gennemsnitlig daglige mængde af selskabets
   aktier handlet på det pågældende marked for de 20 handelsdage, der går
   forud for købstidspunktet.

Mindst hver syvende handelsdag vil Matas offentliggøre antallet af tilbagekøbte
aktier og deres værdi under tilbagekøbsprogrammet. Spørgsmål kan rettes til Head of Investor Relations Søren Mølbak på telefon 48
1655 48. 

Med venlig hilsenMatas A/S