Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med Matas aktier

Selskabsmeddelelse nr. 09 2022/23
Allerød den 17. august 2022


I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 nr. 596/2014 har Matas modtaget nedenstående indberetning fra ledende medarbejdere og/eller disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier.

Denne indberetning vedrører Performance Share Units, der pr. dags dato er blevet tildelt ledende medarbejdere i henhold til Matas’ langsigtede incitamentsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 05 2022/23 af 23. juni 2022.

Se bilag for yderligere oplysninger.  

Kontaktperson
Frederikke Linde
Head of Investor Relations, tlf. +45 60 62 60 87