Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens
artikel 19

Selskabsmeddelelse 19 2016/17

Allerød, 2016-09-12 16:41 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har i henhold til
markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetning fra
ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier og
tilknyttede værdipapirer. 

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn                 Anders Storr             
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel            Nærtstående til bestyrelsesformand  
                      Lars Vinge Frederiksen        
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første indberetning/ændring      Første Indberetning          
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn                 Matas A/S               
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode               N/A                  
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det finansielle    Aktier i Matas A/S          
   instrument, instrumenttypen     DK0060497295             
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art          Køb af aktier             
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)         Pris(er) (DKK)            
                             Mængde(r)       
                     122,00                
                                978       
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger                           
  ·     Aggregeret mængde                         
  ·     Pris(DKK)                             
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen        12. september 2016          
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen        Nasdaq Copenhagen XCSE        
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. +45 48 1655 48