Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas A/S
Ledende medarbejderes transaktioner

Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens
artikel 19

Selskabsmeddelelse 32 2016/17

Allerød, 2016-11-25 12:58 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas har i henhold til
markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra
bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes
transaktioner med Matas aktier: 1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående       
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Lars Vinge Frederiksen              
--------------------------------------------------------------------------------
2. Årsag til indberetningen                          
--------------------------------------------------------------------------------
a) Stilling/titel      Formand for Bestyrelsen i Matas A/S        
--------------------------------------------------------------------------------
b) Første          Første indberetning                
   indberetning/ændring                            
--------------------------------------------------------------------------------
3. Nærmere oplysninger om udstederen                      
--------------------------------------------------------------------------------
a) Navn           Matas A/S                     
--------------------------------------------------------------------------------
b) LEI-kode         2138004PXX8LWGHGL872               
--------------------------------------------------------------------------------
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver 
   type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert  
   sted, hvor der er udført transaktioner                   
--------------------------------------------------------------------------------
a) Beskrivelse af det    Aktier i Matas A/S                
   finansielle       DK0060497295                   
  instrument,                                 
   instrumenttypen                              
  Identifikationskode                             
--------------------------------------------------------------------------------
b) Transaktionens art    Køb                        
--------------------------------------------------------------------------------
c) Pris(er) og mængde(r)   Pris(er) (DKK)                  
                 Mængde(r)                   
               95,86                       
                    10.400                 
--------------------------------------------------------------------------------
d) Aggregerede oplysninger                           
  ·     Aggregeret                            
   mængde                                   
  ·     Pris (DKK)                            
--------------------------------------------------------------------------------
e) Dato for transaktionen  25. november 2016                 
--------------------------------------------------------------------------------
f) Sted for transaktionen  Nasdaq Copenhagen                 
--------------------------------------------------------------------------------

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. +45 48 1655 48