Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 9 2016/17

Allerød, 2016-06-07 17:33 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: Navn     Anders Skole-Sørensen    
------------------------------------------
Årsag    Finansdirektør, Køb af aktier
------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S          
------------------------------------------
Fondskode  DK0060497295         
------------------------------------------
Transaktion Køb             
------------------------------------------
Betegnelse  Aktier            
------------------------------------------
Handelsdato 7. juni 2016        
------------------------------------------
Marked    NASDAQ Copenhagen A/S    
------------------------------------------
Antal    4.500            
------------------------------------------
Aktiekurs  DKK 117           
------------------------------------------
Kursværdi  DKK 526.500         
------------------------------------------Med venlig hilsen

Matas A/S

For yderligere information

Søren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. 48 1655 48