Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 31 2015/16

Allerød, 2016-02-10 16:10 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: Navn     Lars Frederiksen, næstformand for bestyrelsen           
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag    Transaktion af C.C. Clea Capital Ltd. (nærtstående til Lars    
       Frederiksen)                           
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode  DK0060497295                            
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion Salg                                
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktier                               
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato 10. februar 2016                          
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    NASDAQ Copenhagen A/S                       
--------------------------------------------------------------------------------
Antal    138.000                              
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiekurs  DKK 120                              
--------------------------------------------------------------------------------
Kursværdi  DKK 16.560.000                           
--------------------------------------------------------------------------------

Med venlig hilsen

Matas A/S

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. 48 1655 48