Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 30 2015/16

Allerød, 2016-02-09 12:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: Navn     Terje List       
-------------------------------------
Årsag    Adm. Dir., Køb af aktier
-------------------------------------
Udsteder   Matas A/S        
-------------------------------------
Fondskode  DK0060497295      
-------------------------------------
Transaktion Køb           
-------------------------------------
Betegnelse  Aktier         
-------------------------------------
Handelsdato 9. februar 2016     
-------------------------------------
Marked    NASDAQ Copenhagen A/S  
-------------------------------------
Antal    4.180          
-------------------------------------
Aktiekurs  DKK 120         
-------------------------------------
Kursværdi  DKK 501.600       
-------------------------------------Med venlig hilsenMatas A/S

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. 48 1655 48