Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 32 2014/15

Matas A/S giver hermed meddelelse om følgende indberetninger i henhold til
Værdipapirhandelslovens § 28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede
værdipapirer i Matas A/S foretaget af ledende medarbejdere og deres
nærtstående: 

Navn     Lars Frederiksen, Næstformand for bestyrelsen           
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag    Transaktion af C.C. Clea Capital Ltd. (Nærtstående til Lars    
       Frederiksen)                           
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode  DK0060497295                            
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion Salg                                
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktier                               
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato 25. februar 2015                          
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    NASDAQ Copenhagen A/S                       
--------------------------------------------------------------------------------
Antal    200.000                              
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiekurs  DKK 152,5                             
--------------------------------------------------------------------------------
Kursværdi  DKK 30.500.000                           
--------------------------------------------------------------------------------Med venlig hilsen

Matas A/S