Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 19 2014/15

Allerød, 2014-12-09 13:06 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: 

Navn     Lars Frederiksen, Næstformand for bestyrelsen           
--------------------------------------------------------------------------------
Årsag    Transaktion af C.C. Clea Capital Ltd. (Nærtstående til Lars    
       Frederiksen)                           
--------------------------------------------------------------------------------
Udsteder   Matas A/S                             
--------------------------------------------------------------------------------
Fondskode  DK0060497295                            
--------------------------------------------------------------------------------
Transaktion Salg                                
--------------------------------------------------------------------------------
Betegnelse  Aktier                               
--------------------------------------------------------------------------------
Handelsdato 9. december 2014                          
--------------------------------------------------------------------------------
Marked    NASDAQ Copenhagen A/S                       
--------------------------------------------------------------------------------
Antal    400.000                              
--------------------------------------------------------------------------------
Aktiekurs  DKK 138,0                             
--------------------------------------------------------------------------------
Kursværdi  DKK 55.200.000                           
-------------------------------------------------------------------------------- Med venlig hilsen

Matas A/S