Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 6 2014/15

Allerød, 2014-06-11 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: 

Navn     Terje List        
--------------------------------------
Årsag    Adm. direktør      
--------------------------------------
Udsteder   Matas A/S        
--------------------------------------
Fondskode  DK0060497295       
--------------------------------------
Transaktion Salg           
--------------------------------------
Betegnelse  Aktier          
--------------------------------------
Handelsdato 10. juni 2014      
--------------------------------------
Marked    NASDAQ OMX Copenhagen A/S
--------------------------------------
Antal    31.380          
--------------------------------------
Aktiekurs  DKK 153,22        
--------------------------------------
Kursværdi  DKK 4.808.066      
--------------------------------------

Med venlig hilsen

Matas A/S

For yderligere information
Jesper Breitenstein, Head of Investor Relations
Tlf. 27 80 76 75