Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Matas A/S
Insideres handler

Indberetning om transaktioner i henhold til værdipapirhandelsloven § 28a

Selskabsmeddelelse 10 2016/17

Allerød, 2016-06-08 16:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Matas A/S giver hermed
meddelelse om følgende indberetninger i henhold til Værdipapirhandelslovens §
28a om transaktioner vedrørende aktier og tilknyttede værdipapirer i Matas A/S
foretaget af ledende medarbejdere og deres nærtstående: Navn           Terje List            
-----------------------------------------------------------
Årsag           Adm. dir., udnyttelse af optioner
-----------------------------------------------------------
Udsteder         Matas A/S            
-----------------------------------------------------------
Fondskode         DK0060497295           
-----------------------------------------------------------
Transaktion        Udnyttelse af optioner      
-----------------------------------------------------------
Betegnelse        Aktier              
-----------------------------------------------------------
Handelsdato        8. juni 2016           
-----------------------------------------------------------
Marked          NASDAQ Copenhagen A/S      
-----------------------------------------------------------
Antal udnyttede optioner 6.141              
-----------------------------------------------------------
Udnyttelseskurs      DKK 5,93             
-----------------------------------------------------------
Transaktionsværdi     DKK 36.416,13          
-----------------------------------------------------------Navn           Anders Skole-Sørensen         
----------------------------------------------------------------
Årsag           Finansdirektør, udnyttelse af optioner
----------------------------------------------------------------
Udsteder         Matas A/S               
----------------------------------------------------------------
Fondskode         DK0060497295             
----------------------------------------------------------------
Transaktion        Udnyttelse af optioner        
----------------------------------------------------------------
Betegnelse        Aktier                
----------------------------------------------------------------
Handelsdato        8. juni 2016             
----------------------------------------------------------------
Marked          NASDAQ Copenhagen A/S         
----------------------------------------------------------------
Antal udnyttede optioner 2.948                 
----------------------------------------------------------------
Udnyttelseskurs      DKK 5,93               
----------------------------------------------------------------
Transaktionsværdi     DKK 17.481,64             
----------------------------------------------------------------Med venlig hilsenMatas A/S

For yderligere informationSøren Mølbak, Head of Investor Relations

Tlf. 48 1655 48