Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Matas A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 08 2015/16

Allerød, 2015-05-28 12:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 

            onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00

 i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København
                    V.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest fredag den 19. juni 2015 via
aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt
tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Generalforsamlingen vil blive afholdt på dansk og bliver ikke webcastet. 

Der vil blive serveret kaffe og kage fra kl. 15.30 til 16.00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport for 2014/15 med
   revisionspåtegning.
 3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte
   regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
 5. Godkendelse af vederlagsniveau til bestyrelsen for regnskabsåret 2015/16.
 6. Behandling af forslag fremsat af aktionærerne og/eller bestyrelsen.
Forslag fra bestyrelsen:
   - 
Nedsættelse af selskabets aktiekapital.
   - 
Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 2. Valg af revisor.
 3. Eventuelt.De fuldstændige forslag og en beskrivelse af de foreslåede kandidater til
bestyrelsen findes i den vedhæftede indkaldelse. På vegne af bestyrelsen for Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen
BestyrelsesformandFor yderligere information kontakt venligst:Jesper Breitenstein     Henrik Engberg Johannsen
Head of Investor Relations Informationschef    
+45 27 80 76 75       +45 21 71 24 74