Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Matas A/S
Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse 4 2014/15

Allerød, 2014-06-04 13:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Matas A/S
indkalder til selskabets ordinære generalforsamling 

            mandag den 30. juni 2014 kl. 16.00

  i Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577
                 København V.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest torsdag den 26. juni 2014
via aktionærportalen på investor.matas.dk eller ved indsendelse af udfyldt
tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte. 

Der vil blive serveret kaffe og kage fra kl. 15.30 til 16.00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2013/14 med revisionspåtegning til
   godkendelse.
 3. Forslag om fordeling af årets overskud i henhold til det godkendte
   regnskab, herunder fastsættelse af udbyttets størrelse.
 4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.
 5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for regnskabsåret 2014/15.
 6. Behandling af forslag fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. 
   Forslag fra bestyrelsen:
   - Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
   - Ændring af selskabets vederlagspolitik.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.De fuldstændige forslag og en beskrivelse af de foreslåede kandidater til
bestyrelsen findes i den vedhæftede indkaldelse. På vegne af bestyrelsen for Matas A/S

Lars Vinge Frederiksen

Bestyrelsesformand

For yderligere information kontakt venligst:

Jesper Breitenstein     Henrik Engberg Johannsen
Head of Investor Relations Informationschef    
+45 27 80 76 75       +45 21 71 24 74